Australian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Australia on maailman 12. suurin talous (25,4 milj. as.). Sen osuus maailmankaupasta on 1.7%. Globaalista taantumariskistä huolimatta Australian talouden ennakoidaan kasvavan lähes 2% vuonna 2023 ja inflaation taittuvan alle 5% vuoden aikana. Australia on maana monin tavoin verrattavissa Pohjoismaihin, mm. elintason, turvallisuuden, terveydenhoidon, korkea koulutustason ja selkeän sääntely-ympäristön osalta. Suomalaisille tuotteille, teknologioille ja palvelukonsepteille on vahvaa kysyntää. Australia rakentaa juuri nyt merkittäviä kumppanuuksia liittyen mm. vedyn hyödyntämiseen energiataloudessa, kyberturvallisuudessa ja kaivosalalla.

Suomen kaupalliset intressit Australiassa ovat mittavat, etenkin energiateknologian, digiratkaisujen, terveysalan ja kiertotalouden osalta

Raaka-aineiden viejänä tunnettu Australia investoi tällä hetkellä erityisesti valmistavan teollisuuden kehittämiseen (raaka-aineteknologia, kriittisten mineraalien prosessointi, elintarviketeollisuus, lääkevalmisteet, kierrätys, uusiutuva energia) sekä vähäpäästöiseen teknologiaan ja turvallisuuteen. Oman valmistavan teollisuuden osuus on vain 5% BKT:sta (Suomi 30%) ja monelle suomalaisille yrityksille on Australiassa vähän paikallista kilpailua. Australia hakee teollisissa investoinneissa kumppaneita mm. energiatuotannossa ja -tehokkuudessa, liikenteessä, vedyn hyödyntämisessä, kyberturvallisuudessa ja tietoliikenteessä. Vuonna 2021 suorien ulkomaisten investointien (ml. yli 10% investoinnit australialaisiin yhtiöihin) kokonaismäärä Australiaan oli n. 700 miljardia euroa.

Australia on indopasifisen alueen johtavia maita digitalisaation käyttöönotossa. Tulevaisuuden teknologioista Australia kehittää lohkoketju-, robotiikka- ja kvanttitietokoneosaamista. Australia investoi miljardeja myös tietoturvaan ja kyberuhkien torjuntaan. Kasvavilla digimarkkinoilla on kysyntää suomalaisille sensori-, verkko-, analytiikka-, AI- ja EV-ratkaisuille. Australia kehittää voimakkaasti myös yksilöllisen terveydenhoidon ratkaisuja ja on mm. päättänyt investoida seuraavien kymmenen vuoden aikana 300 miljoonaa euroa genomilääketutkimukseen.

Australiassa osavaltiot investoivat valtavasti uusiutuvaan energiaan. Esimerkkinä on Victoriaan rakennettava akkusähkövarasto (450 MWh). Hallinnon Powering Australia -ohjelma investoi tulevina vuosina lähes 13 miljardia euroa maan sähköverkon uudistamiseen ja sähköautojen määrän lisäämiseen. Maassa on käynnissä lähes sata vetyenergiahanketta, joihin on investoitu kymmeniä miljardeja euroja. Suomalaiset uusiutuvan energian, vedyn hyödyntämisen, energian varastoinnin ja älykkään kulutuksen seurannan ratkaisut kiinnostavat Australiassa. Myös Australian merkittävin vientisektori, kaivos- ja mineraaliala, etsii kumppaneita tuotannon kehittämiseksi ympäristöystävällisemmäksi.

Suomen tavaravienti Australiaan vuonna 2021 oli 682 milj. € ja palveluvienti 297 milj. €. Kauppatase oli reilusti Suomelle ylijäämäinen (643 milj. €). Suomi vie Australiaan koneita, kuljetusvälineitä ja paperia ja tuo ennen kaikkea kaivannaisia ja viinejä. Maassa toimii noin 50 suomalaisyritystä ja 200 yritystä edustajien kautta ja ne työllistävät tuhansia ihmisiä. Suurista suomalaisyrityksistä mm. Kone ja Nokia ovat hiljattain tehneet Australiaan merkittäviä uusia investointeja. Loppuvuodesta 2022 toteutuivat sekä valtiosihteeri Kopran johtama 14 yrityksen Team Finland -matka, että Pääministeri Marinin johtama vierailu korkean tason yritysvaltuuskunnan ja kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Skinnarin kanssa. Nämä tarjosivat mahdollisuuden syventää yhteistyötä esimerkiksi vihreän siirtymän teknologioiden, tietoverkkojen ja kriittisen infraturvallisuuden osalta.

Teksti: Satu Mattila-Budich, suurlähettiläs, Suomen suurlähetystö, Canberra