Australian kasvava rakennussektori uusien teknologioiden tarpeessa

Australian kasvava rakennussektori uusien teknologioiden tarpeessa

Australian liittovaltion keskuspankin ennusteen mukaan tulevina vuosina yritysten investointihalukkuus on suurinta asuntorakentamisessa sekä siihen liittyvissä palveluissa. Samalla kun rakentaminen hyytyy kaivossektorilla, niin asuntorakentaminen kukoistaa Australian yli 1,5 prosentin väestönkasvun vetämänä. Sydney ja Melbourne kasvavat vuositasolla nettoasukasmäärältään Kouvolan ja Lahden verran.

Australian oman rakennussektorin koetaan menettäneen kilpailukykynsä viimeisen vuosikymmenen aikana. Suurimpana ongelmana nähdään menetetty innovaatiokyky ja jatkuvan kehittymisen puute. Toimialan uudet haasteet liittyvät globalisaatioon, teknologian kehittymiseen, ympäristötekijöihin ja maan talouden rakenteellisiin muutoksiin. Ulkomaiselle osaamiselle on kysyntää.

Elintärkeä rakennusteollisuus

Rakennustekniikan puolella odotetaan positiivista virettä ensi vuoden puolella. Niin liittovaltion kuin osavaltioiden hallituksilla on useita tie- ja rautatieprojekteja suunnitteilla.

Viime vuonna Australian hallitus allekirjoitti osavaltioidensa ja territorioidensa kanssa sopimuksen, jonka pyrkimyksenä on saada aikaan kansallinen liikennejärjestelmä, jolla parannetaan taloudellisesti tärkeiden osien keskinäistä kytkeytyneisyyttä (National Partnership Agreement on Land Transport Infrastructure Projects).

Tärkeä infrastruktuuriprojektien vauhdittaja on myös pohjoiselle Australialle myönnetty viiden miljardin Australian dollarin suurinvestointi. Kyseisen investoinnin avulla pystytään myöntämään halpoja lainoja uusia tie-, vesi-, sähkö-, rautatie ja lentokenttäprojekteja varten niin Länsi-Australiassa, Queenslandissa kuin Pohjoisterritoriossa.

Asuntokysyntä ylittää tarjonnan

Asuntojen hinnat ovat hyvin korkealla tasolla suhteessa vuokriin, tuloihin, inflaatioon ja bruttokansantuotteeseen kaikissa Australian suurissa kaupungeissa.

Tilanne on kuitenkin hälyttävin Sydneyssä ja Melbournessa. Viime vuonna Sydneyssä asuntojen hinnat nousivat 16,2 prosenttia ja Melbournessa 10,2 prosenttia, maan keskiarvon ollessa 9,8 prosenttia.

Australian tilastokeskuksen mukaan asuintalojen rakennuslupien määrä on ollut nousussa jo vuoden päivät. Toukokuussa 2015 tilastokeskus julkaisi, että kausitasoitettu nousu oli 2,8 prosenttia. Erityisesti kerrostalojen rakennuslupien myöntämisessä on nähty huima nousu.

Australian rakennussektorin uudistumiskohteet

Australialaista rakennusteollisuutta on moitittu heikosta teknologian hyödyntämisen asteesta. Ajankohtaisia, toimialaa uudistavia teknologioita voisivat olla muun muassa uudet älykkäät, vahvat ja kestävät materiaalit, uudet energiateknologiat, GPS, BIM-teknologia (Building Information Modeling, rakennuksen tietomalli), virtuaaliset ja laajennetut todellisuudet, robotiikka, 3D-tulostus, langattomat, liikkuvat ja "puettavat" tietokoneet ja uudet kosketusnäyttösovellukset.

Haasteena uusien teknologioiden hyödyntämisessä on kuitenkin tarvittavan tietotason puute ja toimialan hidas kehittyminen uusia teknologioita varten. Koska rakentamisella on paljon ympäristövaikutuksia, korostuu tulevaisuudessa toimialan ekotehostaminen. Esimerkiksi Melbourne on suunnitellut, että kaupunki olisi hiilineutraali vuoteen 2020 mennessä.

Ympäristövaikutusten minimoimisessa rakennusmateriaalien valinnalla on suuri merkitys, ja puun asema uusiutuvana raaka-aineena on vahvistumassa, sillä puurakentaminen pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä. Vuonna 2014 valmistunut Melbournen kirjastokeskus Dockland’s Library and Community Centre on Australian ensimmäinen julkinen rakennus, jonka rakentamisessa käytettiin Stora Enson toimittamia CLT-tilaelementtejä.

Mahtuuko Suomi kuvaan mukaan?

Australian rakennussektori on kuuluisa siitä, ettei mukaanpääsy ole helppoa. Samalla kuitenkin paikallisten toimijoiden paikallaan polkeminen on luonut tilanteen, jossa ulkomaiselle osaamisella on vankka kysyntä. Espanjalaiset yritykset ovat tulleet markkinoille ryminällä ja lisäksi esimerkiksi tanskalaiset tarkastelevat mahdollisuuksiaan aktiivisesti.

Suomalaisen rakennusteollisuuden erityisosaamista on rakennusten energiatehokkuus sekä materiaali- ja resurssitehokas rakentaminen. Huomionarvoinen osa-alue rakentamisen energiatehokkuudessa on suomalainen ikkunateollisuus. Suomalaiset ikkunavalmistajat ovat energiatehokkuuden saralla edelläkävijöitä, ja tarjottavaa Australialle olisi varmasti tällä saralla.

Teknologioiden hyödyntämisessä rakentamisessa sekä puurakentamisessa Suomi on maailman kärkipäätä. Näille osaamisaloille on kysyntää myös Australian markkinoilla, vaikka haasteitakin on. Esimerkiksi puurakentamisessa osaavista rakentajista on pulaa, mutta toisaalta osaamisen tuominen ulkopuolelta on viisumisäädöksien takia vaikeaa.

Suomalaisen rakentamisen vienti on pohjautunut pitkälti teollisen elementtirakentamisen osaamiseen. Elementtirakentamisen lisääntyminen voisi helpottaa australialaisen rakennussektorin haastavaa tilannetta.

Maija Rusi
Antti Niemelä

kauppa