Australian kaivannaisteollisuus tehostaa toimintaansa

Australian kaivannaisteollisuus tehostaa toimintaansa

Australia on yksi maailman merkittävimmistä kaivannaisten tuottajamaista. Maan luonnonvarojen määrä on maailman suurimpia. Tärkeimpiä luonnonvaroja ovat kivihiili, maakaasu, rautamalmi, bauksiitti, kupari, uraani, hopea, tina ja jalokivet.

Kuva: Leard State Forest / Flickr
Tarrawongan kivihiilikaivos Uudessa Etelä-Walesissa
Tarrawongan kivihiilikaivos Uudessa Etelä-Walesissa

2000-luvun alun kaivannaisbuumin aikana Kiinan kysyntä loi investointibuumin Australian kaivannaissektorilla. Nyt maa on siirtymässä investointikaudesta tuotantokauteen Kiinan talouskasvun rauhoittuessa.

Australian kaivosyritykset keskittyvätkin tällä hetkellä automaatioon, simulointiin, teollisen internetin hyödyntämiseen, virtualisointiin ja mobiiliteknologiaan kehittääkseen tehokkuuttaan. Vaikka sektori on suurten mullistusten kourissa, kilpailukykyä sillä on.

Myös suomalaisilla yrityksillä on yhä hyviä menestysmahdollisuuksia tuotantokauteen siirtyneellä sektorilla. Automaatio, robotiikka, kauko-ohjattavat laitteet, diagnostiikkaohjelmat, teollisuuslaitteet ja meriasiantuntemus ovat esimerkkejä osa-alueista, joilla suomalaisten yritysten osaamiselle ja teknologialle voisi olla Australian kaivannaissektorilla kysyntää.

Australialaiset osaavat kaivosyritykset ovat myös investoineet Suomeen.

Kaivannaisteollisuus tärkein vientiala

Kun ulkomaiset yritykset katsovat Australiaa, ensimmäisenä pinnalle nousee lähes aina kaivannaisteollisuus. Australialaiset istuvat merkittävien rikkauksien päällä ja viimeisten viidentoista vuoden aikana he ovat onnistuneet muuntamaan mineraalirikkauden yleiseksi vauraudeksi. Kaivannaiset ovat edelleen Australian vaurauden tärkein tae.

Kaivannaisteollisuus on Australian tärkein vientiala ja yksi tärkeimmistä teollisuudenaloista. Vajaan 15 vuoden aikana alan vientiarvo on lähes kolminkertaistunut 63 miljardista 164 miljardiin Australian dollariin. Kehityksen taustalla on 2000-luvun kaivannais- ja energiabuumi, joka johtui ennen kaikkea Kiinan nopeasta talouskasvusta.

Kaivannaissektorin osuus Australian talouskasvusta oli viime vuonna arviolta puoli prosenttiyksikköä.

Kilpailukykyiset yritykset

Australian kauppakomission (Australian Trade Commission) mukaan maan kaivossektorin yritykset ovat kilpailukykyisiä kaivostoiminnan koko toimitusketjussa. Tähän liittyvät kaivannaisten etsintä, kaivosten kehitystyö, konetekniikka (engineering), mineraalien jalostaminen, ympäristön hallinta, työturvallisuus, tutkimus- ja kehitystoiminta, koulutus ja toimiminen ympäröivässä yhteisössä.

Australian erityisosaamiseen kuuluvat kaivostoiminnan kestävä elinkaari, louhinta haastavissa olo-suhteissa ja kapean markkinasektorin tuotteiden (kuten kunnossapito- ja ylläpitovarusteet) konetekniikka ja valmistus. Australia ei kuitenkaan ole mukana suurta pääomaa vaativien tuotteiden, kuten kaivostrukkien, maansiirtokoneiden ja hinausköysien, suunnittelussa tai valmistamisessa.

Vaikka Australiassa on yli 1300 kaivosyritystä, dominoivat alaa vain muutamat yritykset (BHP Billiton, Rio Tinto, Xtrata, Newcrest Mining, Fortescue Metals Group, Alcoa ja Iluka Resources).

Monilla australialaisilla kaivosalan yrityksillä on tai on ollut toimintaa Suomessa, kuten Altona Miningilla ja Dragon Miningilla. Fraser-instituutin tutkimuksessa parhaista kaivosinvestointiympäristöistä ykköseksi 2014 noussut Suomi pudotti edellisessä tutkimuksessa ykkössijan saaneen Länsi-Australian viidennelle sijalle.

Suomella onkin mahdollisuus houkutella kilpailukykyisiä australialaisia kaivosyrityksiä sijoittamaan Suomen kaivosmahdollisuuksiin. Samalla suomalaiset alihankkijat saisivat uusia bisnesmahdollisuuksia todennäköisesti laajemminkin.

Investoinneista tuotantoon

Australian valtiovarainministeriö on ennustanut, että vuoden 2017–2018 tilikauteen mennessä maan kaivosyhtiöiden pääomamenot laskevat 80 prosenttiin vuoden 2012–2013 huipusta ja samalla pitkäaikaisen keskiarvon alapuolelle.

Tärkeimmän kaivannaisosavaltion Länsi-Australian osavaltiovarainministeriön ennusteet antavat hyvän kuvan sektorilla tapahtuvasta siirtymästä investoinneista tuotantoon.
Tärkeimmän kaivannaisosavaltion Länsi-Australian osavaltiovarainministeriön ennusteet antavat hyvän kuvan sektorilla tapahtuvasta siirtymästä investoinneista tuotantoon.

Rautamalmin ja kivihiilen hinnat ovat laskeneet ennennäkemättömän alhaiselle tasolle. Tämä näkyy kaivoskaupungeissa joukkoirtisanomisina, investointien lakkauttamisina ja kaivoksien keskeyttämisinä. Vuoden sisällä sektorilta voi kadota jopa 30 000 työpaikkaa jo entisten vastaavien irtosanomisten lisäksi. Erityisesti hiilikaivosten ja -kaivosyhtiöiden kannattavuus on heikentynyt.

Vaikka Kiinan laantuva kaivannaisten kysyntä koetaan Australiassa huolestuttavana, uskotaan maassa vahvasti Intian kasvavaan kivihiilikysyntään. Australiassa luotetaan vahvasti Intian väestönkasvuun ja sähkölaitteiden lisääntymiseen. Australia myös neuvottelee parhaillaan vapaakauppasopimuksesta Intian kanssa.

Australian kaivannaisteollisuuden suurin haaste on tällä hetkellä tarve kehittää tuottavuutta. Tuottavuutta kehittääkseen toimiala joutuu nojaamaan jatkossa uusiin teknologiaratkaisuihin. Laitteiden ominaisuuksissa korostuvat entistä enemmän kustannusvalvonta ja tuottavuus. Myös korkeat palkkakustannukset heikentävät kaivannaisalan tehokkuutta. PwC:n mukaan viisi päätrendiä Australian kaivannaisteollisuudessa ovat tällä hetkellä automaatio, simulointi, esineiden internet (The Internet of Things, IoT), virtualisointi ja mobiiliteknologia. Kaikki nämä tähtäävät juuri tuottavuuden lisäämiseen.

Vaikka julkisuudessa onkin keskusteltu Australian kaivosteollisuuden heikkenemisestä, on esille tuotu myös positiivisia näkemyksiä. Teollisuus- ja tiedeministeriön pääekonomisti Mark Cullyn mukaan kaivosbuumi ei ole kokonaisuudessaan ohitse. Tuotantokausi on vasta alkamassa, ja sen ennustetaan kestävän paljon kauemmin kuin investointikausi kesti. Lisäksi maailmanlaajuinen energiankysyntä jatkaa kasvuaan lähivuosien aikana ja onkin ennustettu, että vuoteen 2020 mennessä Australia tulee olemaan maailman suurin nesteytetyn maakaasun sekä ehkä myös kivihiilen viejä.

Tulevaisuus nesteytetyssä maakaasussa?

Australia on tällä hetkellä yksi maailman tärkeimmistä nesteytetyn maakaasun tuottajamaista ja maan suurimmat maakaasuesiintymät löytyvät Länsi-Australiasta. Australian odotetaan olevan maailman suurin nesteytetyn maakaasun tuottaja vuoteen 2017 mennessä noin 82 miljoonan tonnin tuotannolla, mikä vastaisi noin 22 prosenttia maailmanlaajuisesta tuotannosta.

Sektorin haasteina ovat korkeat operatiiviset kustannukset ja alhainen tuottavuus työvoiman puutteen sekä korkeiden palkkojen takia. Kansainvälisessä kilpailussa pysymiseen onkin pyritty vastaamaan hyödyntämällä kelluvien maakaasuvoimalaitosten teknologiaa.

Shell rakennuttaakin maailman ensimmäisen kelluvan maakaasuvoimalaitoksen Länsi-Australian rannikolle. Voimalaitoksen lopputuote on nesteytetty maakaasu, jolle on paljon kysyntää erityisesti Aasian energiamarkkinoilla. Shell kehittää alukseen järjestelmän, jolla kaasun nesteytys tapahtuu merellä, näin vältytään kaasun maihintuomiselta.

Länsi-Australian rannikolle on mahdollisesti tulossa viisi kelluvan maakaasun voimalaitosta seuraavan 10 vuoden aikana. KPMG:n ennusteen mukaan vuoteen 2022 mennessä Australiassa on 15 kyseistä voimalaitosta.

Suomen mahdollisuus

Australiaa on pidetty haluttuna, mutta myös haastavana kauppapaikkana suomalaisessa kaivannaisteollisuudessa. Etäisyys ja Australian vahva osaaminen kaivosalalla ovat pitäneet osan suomalaisista kaivosyrityksistä loitolla.

Koska Australian kaivosteollisuudessa eletään muutoksen hetkiä, voisivat suomalaiset yritykset nähdä tämän mahdollisuutena päästä mukaan luomaan uutta yhteistyötä alalla. Australia on jo tärkeä markkina-alue monille suomalaisille kaivosteknologian yrityksille, kuten Outotecille, Metsolle ja Normetille.

Suomen kaivannaisteollisuudessa panostetaan juuri niihin osa-alueisiin, jotka ovat pinnalla myös Australiassa. Kaivannaisteollisuuden uusi aikakausi on entistä ympäristöystävällisempi. Elinkaariajattelu on tuonut mukaan erilaiset palvelukonseptit, joilla pyritään tehostamaan olemassa olevia kaivoksia tai pitämään kunnossa toimitettuja laitteita.

Tehokkuuden lisääminen ja teknologian kasvava hyödyntäminen Australian kaivannaisteollisuudessa luovat uusia mahdollisuuksia myös suomalaisille kaivannaisteollisuuden yrityksille. Finpron mukaan suomalaisilla yrityksillä on hyvät menestysmahdollisuudet Australian markkinoilla erityisesti automaation, robotiikan, kauko-ohjattavien laitteiden, diagnostiikkaohjelmien ja teollisuuslaitteiden saralla.

Australian tulevat kelluvan nesteytetyn maakaasun projektit tarjoavat myös mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Finpron mukaan suomalaisilla yrityksillä olisi mahdollisuuksia erityisesti meri- ja avomeriasiantuntemuksessa koko toimitusketjun osalta.

Maija Rusi
Antti Niemelä

kauppa