Australian energiakriisi on mahdollisuus suomalaisille yrityksille

Australian energiakriisi on mahdollisuus suomalaisille yrityksille

Australian energiamarkkinaviraston (AEMO) julkaiseman vuosittaisen raportin mukaan useita osavaltiota uhkaa kaasuvaje, mikäli kaasun käyttöön ei puututa. Kaasuvaje loisi suuren uhkan kansallisille sähkömarkkinoille - sähköä ei riittäisi nykytuotantotavoilla kaikille kotitalouksille.

Kaasuvaje luo mahdollisuuden muille energian ja sähköntuotannon muodoille. Australian osavaltioiden keskittyessä uusiutuvaan energiaan, erityisesti huoltovarmat biomassa ja jätteistä energiaksi -ratkaisut kiinnostavat aikaisempaa enemmän. Tässä on mahdollisuus myös suomalaisille yrityksille.

Australian energiamarkkinavirasto (AEMO, Australian Energy Market Operator) raportoi maaliskuussa, että Etelä-Australian, Victorian sekä Uuden Etelä-Walesin osavaltioita uhkaa kaasuvaje seuraavien vuosien aikana, mikäli kaasun tuotantoa ja tarjontaa ei lisätä tai mikäli kaasunkäytölle ei löydetä muita korvaavia sähköntuotantotapoja. Myös Queenslandin osavaltiota voi uhata kaasuvaje, mutta monia vuosia myöhemmin.

AEMO:n julkaiseman raportin mukaan kaasuvaje loisi suuren uhkan kansallisille sähkömarkkinoille. Virasto ennustaa sähkön huoltovarmuuden olevan vaarassa ja pitää todennäköisenä sitä, ettei sähköä tule riittämään kaikille kotitalouksille. Sähkökatkot uhkaavat Etelä-Australiaa ja Uutta Etelä-Walesia kenties jo ensi vuonna, Victoriaa muutaman vuoden sisällä.

Kaasuvajeen uhka juontuu eri syistä, joista suurin on kaasun merkitys kotitalouksille sekä lämmityksen että sähköntuotannon lähteenä. Perinteisesti sähköä Australiassa ovat tuottaneet hiilivoimalat, mutta vanhoja voimaloita suljetaan ja niiden kapasiteettia ei ole saatu kunnolla korvattua.

Suuri osa Australian maakaasusta viedään puolestaan Aasiaan, sillä se on kaasuyhtiöille yleensä tuottoisampaa. Lisäksi itärannikon osavaltiot ovat asettaneet erittäin tarkat rajoitukset kaasun etsinnälle ja tuotannolle. Victorian osavaltio kieltää kokonaan vesisärötyksen.

Pääministeri Malcolm Turnbullin mielestä Australian tämänhetkinen energiakriisi johtuu nimenomaan osavaltioiden luomista kaasun etsintää ja tuotantoa rajoittavista lainsäädännöistä. Liittovaltion hallitus aikoo painostaa osavaltioiden hallituksia helpottamaan kaasua koskevia rajoitteita.

Turnbull tapasi 15. maaliskuuta kaasuyhtiöiden johtajia ja pyysi heitä lisäämään kaasun tarjontaa kotimaan markkinoille. Kaasuyhtiöiden johtajat suostuivat pyyntöön.

Etelä-Australian osavaltion tilanne

Erityisesti Etelä-Australian osavaltiolla on ollut vakavia ongelmia sähkön huoltovarmuuden kanssa. Siirtyminen uusiutuvan energian käyttöön ei ole sujunut ongelmitta. Pahimman ongelman osavaltio kohtasi syyskuussa 2016, kun voimakas myrsky aiheutti koko osavaltion laajuisen sähkökatkoksen.

10. maaliskuuta 2017 Teslan perustaja Elon Musk heitti Twitterissä ilmoille haasteen, jonka mukaan Tesla pystyisi ratkaisemaan Etelä-Australian huoltovarmuuskriisin sadassa päivässä rakentamalla sadan megawatin akkujärjestelmän. Musk lupasi akkujärjestelmän olevan Etelä-Australian osavaltiolle ilmainen siinä tapauksessa, että ongelmaa ei saataisi sadassa päivässä ratkaistua. Mitään sitovaa ei ole kuitenkaan vielä sovittu, vaikka Musk keskusteli esimerkiksi Turnbullin sekä Etelä-Australian osavaltion pääministeri Jay Weatherillin kanssa.

Tiistaina 14. maaliskuuta Etelä-Australia julkaisi uuden energiasuunnitelmansa, jonka mukaan osavaltioon aiotaan rakentaa Australian suurin akkuvarasto ja kaasugeneraattorilaitos. Tavoitteena on parantaa energian jakelun sekä varastoinnin luotettavuutta. Liittovaltion energia- ja ympäristöministeri Josh Frydenberg lyttäsi suunnitelman ja sanoi sen horjuttavan kansallisia sähkömarkkinoita sekä nostavan sähkön hintaa itärannikon osavaltioissa. Frydenberg ja Weatherill ottivat myös julkisesti yhteen lehdistötilaisuudessa, jossa Frydenberg lanseerasi liittovaltion akkuvarastohanketta.

Australian energiapolitiikan tulevaisuus

Australiassa on käyty kovaa keskustelua uusiutuvan energian käytöstä. Liittovaltion tavoitteena on tuottaa yli 20 prosenttia sähköstä uusituvilla energialähteillä vuoteen 2020 mennessä. Suurin osa sähköstä tuotetaan tällä hetkellä kivihiilellä. Ongelmat uusiutuvan energian jakelun ja varastoinnin kanssa ovat horjuttaneet uskoa uusiutuvan energian toimivuudesta.

Osavaltioilla ja territorioilla on myös omat uusituvan energian strategiset tavoitteensa. Tavoitteet vaihtelevat suuresti (20–100 prosenttia), mutta kaikilla hallintoalueilla on tavoitteena lisätä uusiutuvan energian käyttöä.

Tuuli-, vesi-, ja aurinkovoima ovat suurimmat uusiutuvan energian lähteet. Vesivoiman osalta liittovaltion hallitus on ilmoittanut ikonisen Snowy Hydro -projektin kahden miljardin dollarin laajennuksesta, jonka toteutuksessa menee kuitenkin vielä vuosikausia. Biomassaa käytetään myös, mutta huomattavan minimaalisesti tarjolla oleviin mahdollisuuksiin nähden.

Siirtyminen uusiutuvan energian käyttöön ei ole sujunut ongelmitta, kuten Etelä-Australian sähkökatkokset osoittavat. Etelä-Australian vakavan sähkökatkoksen seurauksena lokakuussa 2016 päätettiin siitä, että Australian sähkömarkkinoista olisi laadittava kattava katsaus. Tähän tehtävään pääministeri Turnbull nimitti Australian johtavan tiedeneuvonantajan Alan Finkelin.

Raportin tavoitteena on ymmärtää tämänhetkisiä ongelmia mm. sähkön jakelussa ja varastoinnissa sekä tarjota suunnitelma sähkön huoltovarmuuden turvaamiseksi. Suunnitelman tulee ottaa huomioon Pariisin ilmastosopimuksessa asetetut tavoitteet. Näillä näkymin raportti julkaistaan kesäkuussa 2017. Raportin suunnitelma ei kuitenkaan sido liittovaltion hallitusta.

Muutoksen tuoma mahdollisuus

Team Finland Australiassa on identifioinut erityisesti jätteistä energiaksi -ratkaisut sekä biomassan erinomaisiksi liiketoimintamahdollisuuksiksi suomalaisille yrityksille. Kiinnostus näitä kohtaan on selvästi lisääntynyt. Esimerkiksi biomassan kokonaisenergiantuotantokapasiteetti voisi Australiassa olla lähellä 30 prosenttia, kun nykyisin biomassan osuus on noin 6 prosenttia.

Jätteistä-energiaksi-ratkaisut nivoutuvat puolestaan yhteen toisen merkittävän bisnesmahdollisuuden ja haasteen kanssa – Australian valtavat jätevuoret vaativat uutta kiertotalousajattelua.

Suomalaiset yritykset ovat tällä sektorilla myös aktivoituneet tarjoamaan ratkaisujaan.

Näitä vaihtoehtoisia energia- ja sähköntuotantoratkaisuja pitää kuitenkin markkinoida ahkerasti. Julkisessa keskustelussa Australiassa korostuvat tällä hetkellä kaasun saatavuuden lisääminen sekä tuuli- ja aurinkovoimalla tuotetun sähkön varastoiminen. Erilaiset akkuratkaisut ovat tietenkin Elon Muskin twitter-heiton jälkeen näkyvästi esillä.

Tesla-akkuihin verrattuna biomassa ja jätteistä energiaksi -ratkaisut eivät ole kovin seksikkäitä, mutta viimekädessä toimivuus ja käyttökelpoisuus ovat ratkaisevia arvoja Australian heittelehtivässä energiapolitiikassa.

Pinja Immonen
Antti Niemelä

 

energia
kestävä kehitys
ympäristö