Australiaan uusi valtaisa elvytyspaketti
 

Sydney harbour bridge. Kuva: Corey Leopold, flickr.com, creative commonsAustralian hallitus elvyttää lisää: noin 21 miljardin euron uudesta elvytyspaketista reilut 6 miljardia euroa suunnataan käteisenä kansalle ja loput reilut 14 miljardia euroa seuraavan neljän vuoden aikana asunto- ja infrastruktuurirakentamiseen ja -parantamiseen. Elvytyspaketin hyväksyminen oli ideologisen argumentoinnin, sisäpoliittisen nahistelun ja lehmänkauppojen tulos. Elvytyksen sekä ohjauskoron laskun myötä hallitus arvioi aussi-talouden pysyvän pois pakkaselta; markkinakommentaattorit ennustavat BKT-kasvun käyvän kuitenkin miinuksella. Viennin hiipuminen ja elvytys vievät federaatiotalouden alijäämäiseksi. Kokonaisuudessaan tilanne Australiassa on kuitenkin esimerkiksi muuhun OECD-jäsenistöön verrattuna kohtuullinen. Kiinan talouden uutta nousua odotetaan.

Toinen elvytyspaketti

Maailmantalouden ja sen myötä Australian talouden odotettua rajumman hidastumisen taustaa vasten Australian federaatioparlamentin ylähuone eli senaatti hyväksyi 13.2.2009 hallituksen esityksen 42 miljardin AUDin (noin 21 miljardin euron) elvytyspaketiksi (Nation Building and Jobs Plan). Kyseessä on toinen elvytystoimenpiteiden sarja; viime vuoden loka-marraskuussa pääministeri Ruddin hallitus osoitti elvytykseen yhteensä jo reilut 30 miljardia AUDia.

Toisen elvytyspaketin hyväksyminen oli ideologisen argumentoinnin ja vasta- argumentoinnin, sisäpoliittisen nahistelun ja lehmänkauppojen tulos: pääministeri Rudd esitteli elvytysehdotuksensa parlamentissa jo 3.2. Tätä oli edeltänyt edellisenä viikonloppuna julkaistu pääministerin laaja, ideologissävytteinen essee, jossa hän oli peräänkuuluttanut voimakkaita ja päättäväisiä julkisia toimia neoliberalismin aiheuttaman tuhon korjaamiseksi.

Oppositiolta risuja

Oppositiokoalitio syytti hallitusta elvytysehdotuksen parlamenttikäsittelyn aikana ylimielisyydestä, suureellisuudesta ja väärien lääkkeiden osoittamisesta vallitsevaan tautiin: hallitus ei osoittanut halukkuutta istua neuvottelupöytään opposition kanssa jälkimmäisen katsoessa puolta pienemmän ja erityisesti veroleikkauksiin painottuvan elvytyksen olevan riittävä ja hallituksen esitystä tehokkaampi.

Oppositio syytti pääministeriä myös elvytyspaketin hyväksynnän kiirehtimisestä Victorian osavaltion suurpalojen avustustarpeiden varjolla; valtiovarainministeri selvensi sittemmin, että varat Victorian metsäpalojen tuhoamien yhteisöjen jälleenrakentamiseen ovat taattu elvytyspaketista riippumatta.

Lehmänkauppoihin hallitus joutui turvautumaan senaatissa, jossa se tarvittavan enemmistön puuttuessa kävi neuvotteluja pienpuolueiden eli Vihreiden, Family Firstin sekä Etelä-Australian osavaltion itsenäisen senaattorin kanssa. Vihreät ja Family First vaativat ja saivat elvytyspaketissa lisärahaa osoitetuksi lisääntyvän työttömyyden aiheuttamien tulonmenetysten korvaamiseen sekä muun muassa pyöräteiden rakentamiseen.

Itsenäinen senaattori Xenophon piti valtakuntaa jännityksessä vuorokauden verran ennen senaatin toista äänestystä 13.2.; hän vaati ja sai aikaistettua federaation rahoitusta Australian tärkeimmän sisävesistön eli Murray-Darlingin valuma-alueen vedenkäyttöjärjestelyjen kehittämiseen. Ja hallitus sai Xenophonin äänen, mikä takasi elvytyspaketin hyväksynnän senaatissa.

Lähes 13 miljardin avustukset kuukaudessa

Hallitus odottaa jopa minibudjetiksi luonnehditun elvytyspaketin vaikuttavan välittömästi työpaikkatilanteeseen sekä vahvistavan Australian taloutta pidemmälläkin tähtäimellä. Lyhyen tähtäimen elvytys sisältää yhteensä 12,7 miljardin AUDin (noin 6,3 miljardin euron) tulonsiirrot seuraavan kahden vuoden aikana työssäkäyville australialaisille (8,2 miljardia AUDia), yksinhuoltajaperheille (1,4 miljardia AUDia), vaikeuksissa oleville maanviljelijöille (20,4 miljoonaa AUDia), matala- ja keskitulotason perheiden kouluikäisille lapsille (2,6 miljardia AUDia) sekä työelämän ulkopuoliseen koulutukseen (511 miljoonaa AUDia).

Näiden käteisavustusten maksatus käynnistyy jo kuukauden sisällä. Pidemmän tähtäimen elvytystoimet käsittävät kaiken kaikkiaan 28,8 miljardin AUDin (noin 14,4 miljardin euron) investoinnit seuraavan neljän vuoden aikana koulurakennusten modernisoimiseen (14,7 miljardia AUDia), asuntorakentamiseen (6,6 miljardia AUDia), energiatehokkuuden kehittämiseen asuintalojen eristystä parantamalla (3,9 miljardia AUDia), paikallistason julkisen infrastruktuurin ml. tiet kohentamiseen (0,9 miljardia AUDia) sekä yritystoiminnan tukemiseen verohelpotuksin (2,7 miljardia AUDia).

Hallitus odottaa elvytyspaketin lisäävän käynnissä olevan budjettivuoden (1.7.2008 - 30.6.2009) BKT-kasvuun puolisen prosenttia ja 0,75 - 1 prosenttia budjettivuonna 2009–2010. Työpaikkoja paketilla odotetaan säilytettävän 90 000 seuraavan kahden vuoden aikana.

Ottaen lisäksi huomioon Australian keskuspankin 3.2. tekemä ohjauskoron lasku prosenttiyksiköllä 3,25 prosenttiin - alimmilleen yli 40 vuoteen - hallitus odottaa Australian BKT-kasvun pysyvän kuluvan budjettivuoden aikana noin prosentin tasolla ja tippuvan ensi budjettivuonna 0,75 prosenttiin ennen uutta nousua jopa noin kolmen prosentin tasolle budjettivuodesta 2010–2011 lähtien.

Ennusteet alas, Australiakin taantumaan...

Parin kuukauden takaisista ennusteista on tultu edelleen alaspäin, ja useat markkinakommentaattorit tulkitsevat tämänhetkisten lukujen merkitsevän käytännössä Australian ajautumista taantumaan tämän vuoden kuluessa.

Erityisesti kaivannaisteollisuuden tuotteiden globaalin kysynnän voimakasta laskua seuraten ja valtaisan elvytyksen myötä federaatiotalouden tulokertymän odotetaan laskevan seuraavan neljän budjettivuoden aikana 115 miljardilla AUDilla. Samana aikana menopuolen odotetaan kasvavan 89 miljardia AUDia.

Budjettialijäämän arvioidaan olevan ennustekaudella keskimäärin 2,4 prosenttia BKT:stä. Valtion nettovelan odotetaan nousevan vuoden 2011 puoliväliin mennessä tämänhetkiseltä miinusmerkkiseltä tasolta 5,2 prosenttiin BKT:stä.

Vielä kolmen kuukauden takaisista vaatimattomista ylijäämäodotuksista ollaan siis tulossa pakkasen puolelle mutta kansainvälisesti katsoen vielä hyvin hillityllä tasolla. Hallitus on vakuuttanut olevansa edelleen sitoutunut keskipitkän aikavälin tavoitteeseensa pitää valtiontalous keskimäärin ylijäämäisenä taloussyklin aikana.

...mutta optimismiakin löytyy

Liike-elämä on pitänyt toista elvytyspakettia tervetulleena ja tarpeellisena, mikä vei elvytyspaketista käydyssä julkisessa keskustelussa terää opposition argumentoinnilta. Hallitus puolusteli lisäksi saaneensa elvytystoimenpiteilleen siunauksen muun muassa IMF:n taholta. Sisäpoliittista väittelyä käydään edelleen viime vuoden lokakuun ensimmäisen elvytyksen synnyttämästä todellisesta piristysruiskeesta aussi-taloudessa.

Joka tapauksessa kyseessä on kaiken kaikkiaan Australian mittakaavassa valtaisasta elvytystoimenpiteiden sarjasta - karkeasti arvioiden yhteensä jopa 5 prosenttia BKT:stä. Työttömyys on joka tapauksessa nousussa - 2008 loppuvuoden 4,3 tasolta ollaan tultu jo 4,7 prosenttiin.

Vuoden 2010 puolivälissä työttömyyden odotetaan nousseen seitsemään prosenttiin. Kokonaisuudessaan tilanne on kuitenkin Australiassa esimerkiksi muuhun OECD-jäsenistöön verrattuna varsin kohtuullinen. Kiinan talouden uutta nousua odotetaan.

Kuva: Corey Leopold, flickr.com, creative commons