Argentiinan markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Argentiina on syvässä talouslamassa, jota Covid-19 -kriisi on pahentanut. Sen tulisi panostaa markkinoiden luottamuksen palauttamiseen paitsi makrotalouden ja rahapolitiikan keinoin, myös helpottamalla investointeja ja tehostamalla vientiä. Tähän se tarvitsee teollisuustuotantonsa uudistamista ja maataloustuotantonsa rohkaisemista investointeihin ja vientiin. Tarpeita on erityisesti infrastruktuurin parantamisessa, digitalisaatiossa ja telekommunikaatiossa, samoin kiertotaloudessa ja energiasektorilla.

Suomalaisyrityksille markkinamahdollisuuksia voi tarjoutua hallituksen suunnitteleman 60 hankkeen joukossa, joissa etsitään ratkaisuja mm. teollisuustuotannon tehokkuuden kasvattamiselle digiratkaisuilla. Myös maailman laajimpiin kuuluva liuskeöljy- ja kaasuesiintymä Vaca Muerta ja kaivosteollisuuden projektit tarvitsevat kestävän kehityksen mukaisia moderneja ratkaisuja entistä suuremman tuotannollisen hyötysuhteen saamiseksi. Digitaalinen muutos vaatisi panostusta myös koulutukseen, osaamisen kehittämiseen sekä R&D -toimintaan, mikä voisi tarjota suomalaisille koulutusvientiyrityksille kiinnostavia mahdollisuuksia. Argentiina harkitsee kansallista strategiaansa maan 5G-investoinnille ja on osoittanut kiinnostusta Nokian ratkaisuja kohtaan. Argentiinalla olisi mahdollisuus kehittyä Latinalaisessa Amerikassa alueelliseksi internet -yhteyksien hubiksi ja kasvattaa edelleen digitaalisten palvelujen vientiä. Argentiinan Team Finland -toimijat ovat aloittanut aiheesta keskustelut Argentiinan hallinnon kanssa korkealla poliittisella tasolla. Mahdollinen mega opportunity voi tuoda mahdollisuuksia myös muille suomalaisille teknologiayrityksille. Heikko taloustilanne, tempoileva ja populistinen sisäpolitiikka ja markkinoiden syvä epäluottamus Argentiinaa kohtaan vaikeuttavat kuitenkin negatiivisesta syklistä ulospääsyä ja hankaloittavat rahoituksen saamista kaikkiin investointeihin.

Potentiaalisimmat markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille seuraavan vuoden aikana

 

  • Digitalisaatio ja connectivity
  • Bio- ja kiertotalous; metsäteollisuuden kehityshankkeet: selluloosa- ja paperiteollisuus, puunjalostus ja puurakentaminen, alan tutkimus- ja kehitystoiminta
  • Opetuksen ja koulutuksen digitaaliset ratkaisut
  • Cleantech ratkaisut öljy-, kaasu- sekä kaivannaisteollisuuteen
  • Argentiinalaisen teollisuustuotannon ja tuotteiden kilpailukykyä parantavat ratkaisut
  • Terveyden hoidon ratkaisut, mahdollisesti laadukkaat vaihtoehdot pitkällä tähtäimellä 

Kirsi Vanamo-Santacruz, Suomen suurlähettiläs, Argentina