ARGENTIINAN MARKKINAMAHDOLLISUUDET SUOMALAISYRITYKSILLE

Argentiinan epävakaa taloustilanne jatkuu, vaikka talous lähtikin kasvuun pitkän pandemia-ajan jälkeen. Monia argentiinalaisia yrityksiä kiinnostaa suomalainen teknologiaosaaminen. Käytännössä maan asettamat tuonnin ja ulkomaanmaksujen rajoitukset rajoittavat liiketoimintamahdollisuuksia. Tietyillä strategisilla aloilla edellytykset ovat kuitenkin paremmat.

UUDISTAMISTARPEITA INFRASTRUKTUURIN PARANTAMISESSA, DIGITALISAATIOSSA, KIERTOTALOUDESSA SEKÄ KAIVOS- JA ENERGIASEKTOREILLA

Argentiina on Latinalaisen Amerikan kolmanneksi suurin talous. Maassa on laajat luonnonvarat ja hyvin koulutettu, Eurooppaan läheisiä siteitä omaava väestö. Vuonna 2022 talous kasvoi n. 5 %, mutta vuodelle 2023 ennakoidaan nollakasvua. Talouden suurimpia haasteita on lähes 100 %:n tasolla pysyttelevä inflaatio.

Argentiina kaipaa sinänsä monipuolisen teollisuustuotantonsa uudistamista ja maataloustuotannon rohkaisemista investointeihin. Tarpeita on erityisesti infrastruktuurin parantamisessa ja digitalisaatiossa, samoin kiertotaloudessa sekä kaivos- ja energiasektoreilla. Näillä voi suomalaisyrityksille avautua mahdollisuuksia paitsi kansallisella, myös maakuntatasolla (provinssit).

Argentiina julkaisi marraskuussa 2022 kansallisen ilmasto-ohjelman. Ohjelmassa painotetaan energiasiirtymän lisäksi mm. tuotannon siirtymää (teollisuus 4.0), kestävää liikennettä, kestävää maa- ja metsätaloutta sekä kiertotaloutta. Myös maailman laajimpiin kuuluva liuskeöljy- ja kaasuesiintymä Vaca Muerta ja kaivosteollisuuden hankkeet, etenkin litiumkaivokset, tarvitsevat kestävän kehityksen mukaisia nykyaikaisia ratkaisuja entistä suuremman tuotannollisen hyötysuhteen saamiseksi. Kaasu- ja kaivosinfrastruktuurin kehittämiseen panostetaan voimakkaasti tällä hetkellä.

Argentiina harkitsee kansallista strategiaansa maan 5G-investoinnille ja on osoittanut kiinnostusta suomalaisia ratkaisuja kohtaan. Digitaalinen siirtymä vaatisi panostusta myös osaamisen kehittämiseen sekä T&K -toimintaan, mikä voisi tarjota suomalaisille koulutusvientiyrityksille kiinnostavia mahdollisuuksia.

Suomalainen teknologiaosaaminen kiinnostaa monia argentiinalaisia yrityksiä. Heikko taloustilanne, tempoileva sisäpolitiikka, vaikeus tehdä pitkän tähtäimen kansallista talouspolitiikkaa sekä markkinoiden epäluottamus Argentiinaa kohtaan hankaloittavat kuitenkin negatiivisesta syklistä ulospääsyä. Käytännössä maan asettamat tuonnin ja ulkomaanmaksujen rajoitukset rajoittavat investointeja ja liiketoimintamahdollisuuksia. Joillakin strategisiksi määritetyillä aloilla toimintaedellytykset ovat paremmat.

Argentiinassa käydään presidentin- ja parlamenttivaalit lokakuussa 2023. Ei ole odotettavissa, että merkittäviä muutoksia talouspolitiikassa tapahtuu ennen vaaleja.

POTENTIAALISIMMAT MARKKINAMAHDOLLISUUDET SUOMALAISYRITYKSILLE

  • Argentiinalaisen teollisuustuotannon ja tuotteiden yleistä kilpailukykyä parantavat ratkaisut
  • Arktisen osaamisen ratkaisut, etenkin arktiseen merenkulkuun liittyvät
  • Digitalisaatio ja connectivity, ml. New Space Economy
  • Bio- ja kiertotalous; metsäteollisuuden kehityshankkeet: puunjalostus ja puurakentaminen, alan tutkimus- ja kehitystoiminta
  • Puhtaat ratkaisut öljy-, kaasu- sekä kaivannaisteollisuuteen
  • Koulutus- ja tiedesektorin yhteistyö, osaajien houkuttelu, opetuksen ja koulutuksen digitaaliset ratkaisut


Teksti: Nicola Lindertz, suurlähettiläs, Suomen suurlähetystö, Buenos Aires