Arabimaiden ensimmäinen taloudellinen huippukokous Kuwaitissa

Kuva: Kuwait Towers; kuvaaja: Fawaz Al-Arbash, Flickr.com, Creative Commons

Arabimaiden johtajien ensimmäinen taloudellinen huippukokous pidettiin Kuwaitissa 19.–20. tammikuuta 2009 ajankohtaisten kysymysten paineessa.

Taloudellinen huippukokous järjestettiin kansainvälisen talouskriisinja alueellisten kysymysten johdosta. Nähtiin myös, että on korkea aika käynnistää arabimaiden suurempi taloudellinen yhdentyminen. Asialistalla esiteltiin 10 tärkeintä taloudellista yhteistyötä ja integraatiota kehittävää hanketta.

Arabimaiden johtajien ensimmäinen taloudellinen huippukokous pidettiin Kuwaitissa 19.–20. tammikuuta 2009. Kokouksesta oli sovittu Riadissa vuoden 2007 maaliskuussa pidetyssä arabimaiden vuotuisessa huippukokouksessa. Kokouksen piti olla ei-poliittinen, mutta Israelin ja Hamasin välisen sotatilan sekä Arabiliiton yhteisen erillisen hätäkokouksen epäonnistumisen johdosta Gazan tilanne nostettiin tärkeäksi agendan kohdaksi. Valtaosa kokoukseen osallistuvista arabimaista oli öljyntuottaja- ja viejämaita. 

Taloudellinen huippukokous järjestettiin arabimaita voimakkaasti koskettaneen kansainvälisen talouskriisin ja lisääntyneiden alueellisten kysymysten paineessa. Arabimaiden taloudellisten tappioiden arvellaan tähän mennessä yltäneen 2,5 triljoonaan dollariin ja ulkoisten investointien pudonneen yhteensä noin 40 prosenttia. Noin 60 prosenttia Gulfin maiden kehitysprojekteista on jouduttu lykkäämään tai peruuttamaan. Huippukokouksen tarkoitukseksi nähtiin myös, että on korkea aika käynnistää arabimaiden suurempi taloudellinen yhdentyminen. Kokouksen avulla pyrittiin lisäksi vastaamaan arabimaiden kansalaisten päivittäisiin huoliin. 

Asialistalla oli 10 tärkeintä hanketta, joiden avulla on tarkoitus parantaa arabimaiden taloudellista yhteistyötä ja integraatiota ja pienentää rikkaiden ja köyhien arabimaiden kuilua. Hankkeisiin sisältyy muun muassa  yhteisen voima- sekä rautatieverkoston ja tulliliiton muodostaminen, köyhyyden ja työttömyyden vähentäminen, ruuan tuotannon turvaaminen sekä terveys- ja opetushallinnon kehittäminen. Talous- ja sosiaalisektorin yhteistyön pyrkimyksenä on myös auttaa yksittäisiä arabimaita ideaaliin luonnon ja inhimillisten resurssiensa käyttöön sekä kestävään kehitykseen. 

Yhteensä 425 kehittämisprojektia esitettiin huippukokoukselle tarjottavaksi yksityisen sektorin investoijille toteutettavaksi. Pienten ja keskisuurten yritysten rahoittamiseen ja tukeen luvattiin myöntää kaksi miljardia dollaria. Aloitteella toivotaan voitavan kehittää arabimaiden yritystoimintaa sekä yksityissektoria. Loppukommunikeassa "Kuwait Declarationissa"  kehotetaan käynnistämäänarabimaiden tulliunioni vuodesta 2010 lähtien ja olemaan toimintakunnossa vuoteen 2015, lopullisena tavoitteena yhteisen arabimarkkina-alueen perustaminen. 

Arabimaiden välinen kaupankäynti ja investoinnit ovat vähäisiä, investointien määrä on vähemmän kuin 20 prosenttia USA:han tehtyjen investointien määrästä. Arabimaiden bruttokansantuote on vain 2,6 prosenttia koko maailman bruttokansantuotteesta. Arabimaiden (22 valtiota) kokonaisväkimäärä on noin 300 miljoonaa. Arabimaiden työttömyys ja erityisesti nuorten työttömien määrä on ollut voimakkaassa kasvussa. Työttömien osuus vuoden 2007 lopussa oli 14 prosenttia, jolloin työttömien määrä oli noin 18 miljoonaa ihmistä. Loppujulistuksen mukaan vuosikymmenen 2010-2020 tulee keskittymään työllisyyden lisäämiseen ja sen aikana on pyrkimyksenä myös saada köyhyys puolitettua. 

Köyhien ja rikkaiden arabimaiden kuilu on valtava, esimerkiksi Qatarin kansantulo henkeä kohden vuodessa on 72 300 dollaria, mikä on yli 80-kertainen verrattuna LDC-maihin lukeutuvan Jemenin vastaavaan lukuun 900 dollariin vuodessa. 

Kuwait Declaration (avautuu uuteen ikkunaan)(PDF, 64 kt)