Arabiemiraateissa merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia suomalaiselle koulutusviennille

Arabiemiraateissa merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia suomalaiselle koulutusviennille

Kuva: OKM
Yhteiskuva kulttuurikeskuksessa
Ministeri Grahn-Laasonen (alarivi 3. vas) virallisen delegaation kanssa vierailulla Dubain kulttuurikeskuksessa

Arabiemiraattien koulutusmarkkinat tarjoavat merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia suomalaiselle koulutusviennille. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen vieraili koulutusvientidelegaation kanssa Arabiemiraateissa 4.-6. lokakuuta 2016 vauhdittamassa suomalaisen koulutusosaamisen myyntiä ja syventämässä koulutusalan yhteistyötä maiden välillä.

Opetus- ja kulttuuriministeri Grahn-Laasosen koulutusvientimatka Arabiemiraatteihin

Suomalainen koulutusosaaminen herättää laajalti kiinnostusta maassa, jossa koulutuksen kehittäminen on yksi maan johdon prioriteetteja. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen vieraili koulutusvientidelegaation kanssa Abu Dhabissa ja Dubaissa, Arabiemiraateissa 4.-6. lokakuuta 2016 vauhdittamassa suomalaisen koulutusosaamisen myyntiä ja syventämässä koulutus- ja kulttuurialan yhteistyötä maiden välillä. Ministerin yritysdelegaatioon osallistui yhteensä 23 edustajaa yrityksistä, korkeakouluista ja oppilaitoksista. Ministeri delegaatioineen vieraili myös Riadissa, Saudi-Arabiassa (2.-4.10.2016).

Ministeri Grahn-Laasonen tapasi vierailullaan maan koulutusalan ylintä johtoa - opetusministerin, julkisesta koulutuksesta ja korkeakoulutuksesta vastaavat ministerit (Minister of State), Abu Dhabin ja Dubain emiirikuntien opetuksesta vastaavien opetushallitusten johtajat (ADEC, KHDA) sekä maan kulttuuriministerin. Ministeri osallistui 5.10.2016 Abu Dhabissa järjestettyyn maailman opettajien päivän Qudwa Teachers' Forum -tapahtumaan, missä hän piti puheenvuoron suomalaisesta koulutuksen menestystekijöistä ja osallistui paneelikeskusteluun. Dubaissa ministeri tapasi myös maassa toimivia suomalaisyrityksiä Finnish Business Council'n järjestämässä tilaisuudessa. Finnish Business Council tukee Team Finland -tavoitteita ja toimii osana globaalia FinnCham-verkostoa.

Suomalainen koulutusosaaminen herättää kiinnostusta koulutuksen kehittämiseen panostavassa maassa

Arabiemiraattien koulutusjärjestelmä on nuori ja jatkuvasti kehittymässä. Arabiemiraattien julkisiin, ilmaisiin kouluihin on pääsy vain emiraattilapsilla. Yksityiskoulut ovat suosittuja, koska maassa on paljon ulkomaista väestöä - arvioiden mukaan noin 85 % maan väestöstä – ja myös yhä useampi paikallinen haluaa lapsensa yksityiseen koulutukseen.  Maassa onkin maailman eniten kansainvälisiä kouluja. Koulutuksen laadun parantaminen osana tietopohjaisen yhteiskunnan rakentamispyrkimyksiä on maan johdon prioriteetteja ja tähän ollaan valmiita panostamaan myös taloudellisesti. Niin julkisen kuin yksityisen koulutusjärjestelmän kehittämisessä on monin tavoin nojattu ulkomaiseen tukeen. Öljynhinnan laskusta johtuva tiukentunut taloustilanne näkyy erityisesti julkisen sektorin menojen karsimisena ja ulkomaalaisten työntekijöiden vähenemisenä. Maan koulutusmarkkinat tarjoavat kuitenkin edelleen huomattavia liiketoimintamahdollisuuksia myös suomalaiselle koulutusviennille.

Suomi tunnetaan Arabiemiraateissa kenties parhaiten korkealuokkaisesta koulutuksestaan ja suomalainen koulutusosaaminen herättää laajalti kiinnostusta. Suomalaisten toimijoiden kilpailuetuna voidaan pitää Suomen mainetta laadukkaan koulutuksen tuottajana ja luotettavana kumppanina sekä hyviä suhteita maan opetusalan johtoon. Maassa arvostetaan korkean tason tapaamisia ja siksi ministerivetoiset vienninedistämismatkat ovat tärkeä osa suomalaisen koulutusviennin edistämispyrkimyksiä. Ministerivierailut tuovat myös medianäkyvyyttä.

Yksi Suomen merkittävimmistä koulutusvientihankkeista Arabiemiraateissa on ollut EduCluster Finlandin kumppanuus Abu Dhabin emiirikunnan opetushallituksen (Abu Dhabi Educational Councilin) kanssa. Esimerkkejä yksityisellä sektorilla tehdyistä avauksista ovat ministeri Grahn-Laasosen matkan aikana solmitut sopimukset: Suomalainen Seppo.io sopi maailman suurimman yksityiskouluverkosto GEMSin kanssa oppimispelialustansa levittämisestä kaikkiin GEMS-kouluihin ympäri maailmaa. Rovion spin-off -yritys Fun Academy solmi sopimuksen suomalaisesta päiväkotikonseptista Dubaihin. Tarkoituksena on laajentua seuraavassa vaiheessa koko Persianlahden alueelle. Finland University teki sopimuksen yhteisten koulutustuotteiden kehittämisestä dubailaisen kumppanin kanssa. Kumppanuus tähtää myös laajemmin kansainvälisille markkinoille.

Jatkossa mahdollisuuksia tarjoavat esimerkiksi suomalaisen mallin mukainen peruskoulu ja esiopetus, erityistä tukea tarvitsevien lasten koulutus, korkeakoulujen tutkintomyynti ja täydennyskoulutus, innovatiiviset oppimisympäristöt sekä opetusteknologia ja -pelit, koululiikunta ja terveellinen ruoka sekä korkeakoulujen tutkintomyynti.

koulutus
vientiyritykset