Arabiemiirikuntien markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Arabiemiirikuntien (UAE) talous on kääntynyt vuonna 2021 maltilliseen kasvuun. Vuoden loppua kohti vahvistunutta kehitystä edesauttoivat maan ripeät koronatoimet, rakenteelliset toimet sekä turismin palautuminen. Nämä ovat öljyn hinnan elpymisen lisäksi edesauttaneet maan talouden toipumista vuoden 2020 koronapandemian ja alhaisten öljyhintojen aiheuttamasta tuplashokista. UAE:n keskuspankin ennusteen mukaan BKT-kasvun odotetaan tuplaantuvan vuonna 2022. Arabiemiirikunnat jatkaa kunnianhimoisia toimia halutessaan olla koronakriisin jälkeen maailman nopeimmin toipuva talous, ja pidemmällä aikavälillä vakain ja monipuolisin talous. Arabiemiirikuntien uudistuksien keskeisiä ajureita ovat pyrkimys talouden monipuolistamiseen, vastaaminen ilmastonmuutokseen, huoltovarmuuden parantaminen ja kansainvälisten yritysinvestointien sekä osaajien houkuttelu maahan.

Valtavalla vauhdilla kehittynyt ja vuonna 2021 itsenäisyytensä 50-vuotistaivalta juhlistanut UAE tunnetaan öljy-ja kaasuvarojensa lisäksi kaupan, rahoitusalan, turismin ja logistiikan alueellisena keskuksena, joka vetää puoleensa kansainvälistä liiketoimintaa, investointeja ja osaajia. Se pyrkii säilyttämään tämän asemansa, mutta alueen muut maat - erityisesti Saudi-Arabia - haastavat sitä. UAE onkin julkistanut useita kunnianhimoisia strategisia ohjelmia ja lainsäädännöllisiä uudistuksia sekä allokoinut rahoitusta näiden tavoitteiden saavuttamisen tueksi ja edelläkävijäasemansa turvaamiseksi.

UAE:n asettamat strategiset tavoitteet ja valitsemat tulevaisuuden alat ovat hyvin lähellä suomalaisen osaamisen ja yritysten tarjoaman ydintä, mikä luo pohjaa yhteistyölle ja mahdollisuuksia maittemme välisen kaupan kasvattamiselle. Suurimmat mahdollisuudet löytyvät seuraavilla aloilla, joihin maan hallitus on ilmoittanut erityisesti panostavansa: 1. digitalisaatio leikaten läpi kaikkien sektoreiden, 2. älykkäät energiaratkaisut, 3. terveys ja terveysteknologia, 4. kiertotalous ja 5. koulutus.

Esimerkiksi pelkästään hallituksen ilmoittamat energiainvestoinnit vuoteen 2050 saakka ovat 139 mrd. luokkaa. Kiertotaloudessa puolestaan on asetettu kunnianhimoisia politiikkatavoitteita, mutta paikallinen kiertotalousosaaminen on toistaiseksi rajallista. Suunnitelmien toteutuksessa onkin avautumassa monipuolisia liiketoimintamahdollisuuksia. 

Maaliskuussa 2022 päättyvä Expo 2020 Dubai -maailmannäyttely on tarjonnut poikkeuksellisen mahdollisuuden rakentaa Suomen maakuvaa sekä esitellä suomalaista osaamista ja ratkaisuja. Tälle pohjalle on helppo rakentaa Team Finland -toimintaa vuonna 2022. Yrityksiä tuetaan edellä mainituilla avainaloilla ja luodaan kysyntää suomalaisia ratkaisuja kohtaan. Lisäksi rakennetaan ekosysteemeitä, joiden nähdään tulevaisuudessa tuovan kilpailuetua suomalaistoimijoille UAE:n kilpailluilla markkinoilla. Potentiaalia on myös Suomen ja Arabiemiirikuntien välisissä investoinneissa sekä innovaatioyhteistyössä.