Algerian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Algeria on haastava markkina, mutta tarjoaa suomalaisille yrityksille mahdollisuuksia lähes kaikilla Suomen vahvuusalueilla; metsäteollisuus, telekommunikaatioala, puhdas teknologia, teknologiateollisuus, terveysteknologia, kiertotalous ja sääteknologia. Suomalaiseen osaamiseen osataan Algeriassa luottaa. Ympäristöasioissa ja terveydenhoitoteknologian alalla Suomella on Algeriassa erinomainen maine. Seuraavan vuoden aikana odotetaan lisääntyvää kysyntää sääteknologian alalla. Algerian suuret teolliset investoinnit tarjoavat mahdollisuuksia edellyttäen, että yritys kykenee toimimaan paikallisesti Algeriassa.

Algerian markkinoilla toimii tällä hetkellä nelisenkymmentä suomalaista yritystä. Algeria on suojattu ja haastava markkina, mutta osaavan ja kokeneen paikallisen edustajan avustuksella on mahdollista tehdä kauppaa algerialaisten yritysten kanssa. Algeria ei ole luottamusyhteiskunta kuten Suomi. Liiketoiminnassa luottamusta on rakennettava pitkäjänteisesti ja henkilökohtaisesti paikallisen edustajan välityksellä. Algerialaiset julkiset toimijat ja valtionyritykset ovat tarkkoja asiakkaita, ja suomalaisen yrityksen on panostettava huolellisesti sopimuksen sisältöön. Maksujen varmistamisessa on Algeriassa tärkeää kirjata sopimukseen erittäin tarkat maksuehdot ja avata remburssi oikein. 

Algeria on maantieteellisesti lähempänä Suomea kuin Aasia. Välimatka on pikemminkin henkinen, ja markkinan ranskankielisyys saattaa myös olla esteenä suomalaisille yrityksille laajempaan kaupalliseen yhteistyöhön Algerian kanssa. Algeria tarjoaa kuitenkin suomalaisille yrityksille runsaasti mahdollisuuksia lähes kaikilla Suomen vahvuusalueilla; metsäteollisuus, puhdas teknologia, telekommunikaatio, teknologiateollisuus, terveysteknologia, kiertotalous ja sääteknologia. Tuotteen jalostusaste on tärkeä; mitä jalostetumpi ja teknologisempi tuote on, sen parempi. 

Suomalaiseen osaamiseen osataan Algeriassa luottaa. Ympäristöasioissa, koulutusalalla ja terveydenhoitoteknologian alalla Suomella on Algeriassa erinomainen maine. Koulutusviennin alalla Suomen tarjonta ei oikein vastaa Algerian kysyntää, sillä ranskankielinen koulutusmateriaali on edellytys Algeriassa toimimiselle. Seuraavan vuoden aikana odotetaan lisääntyvää kysyntää sääteknologian alalla. Suomen ilmatieteen laitoksen osallistumisen EU:n Twinning -hankkeeseen vuodesta 2020 alkaen Algerian ilmatieteen laitoksen kanssa toivotaan lisäävän kysyntää suomalaista ilmatieteellistä osaamista ja siihen liittyvää teknologiaa kohtaan. Algerian suuret teolliset investoinnit tarjoavat mahdollisuuksia edellyttäen, että yritys kykenee toimimaan paikallisesti Algeriassa.

Marja Joenusva, Suomen suurlähettiläs, Algeria