Algeria tähyää uusille aloille energiantuottajana

Algeria laajentaa energiahankkeitaan uusien energiamuotojen alueelle. Algeriassa tehdään runsaasti selvityksiä ja yhteistyösopimuksia liittyen toisaalta liuske-energian ja toisaalta uusiutuvien energiamuotojen tutkimukseen. Maa on myös vastaanottavainen suomalaiselle energia-alan osaamiselle.

Algeria on 2011 energiatilastoissa maailman 7. suurin ja Afrikan 2. suurin kaasuntuottaja sekä maailman 16. suurin ja Afrikan 3. suurin öljyntuottajamaa. Erityistä Algerialle on se, että maan talous on pitkälle riippuvainen energian tuotannosta. Viennistä 97 prosenttia on peräisin energiasta, budjettituloista 60 prosenttia perustuu energialle ja bruttokansantuotteesta energian osuus on 35 prosenttia. Energianhintojen vaihtelut vaikuttavat suoraan maan talouteen ja
politiikkaan.

Algeria riippuvainen energiastaan

Vaikka Algeria oman energiansa tuottajana on riippumaton muista, se joutuu toimimaan osin suurempien energiamaiden ehdoilla ja kansainvälisen tilanteen välittömässä vaikutuksessa. Arabikeväänkin seurauksena energiahinnat nousivat hyödyttäen poikkeuksellisen paljon vakaana säilynyttä Algeriaa, jonka valuuttavarannot eri säästömekanismien ansiosta ovat nousseet huippulukemiin. Hintojen laskettua kesäkuussa muun muassa euroalueen ongelmista johtuen Algeria ryhtyi heti toimiin hintojen laskun hillitsemiseksi, uusien energiamuotojen tuen sekä talouden diversifiointiohjelmien tehostamiseksi.

Hintojen uusi nouseminen juuri Algerian 50-vuotisjuhlien aattona ei ole riittänyt häivyttämään epämukavaa tietoa siitä miten riippuvainen maa on energiastaan ja muiden ratkaisuista. Kaasun osalta Algeria joutuu kilpailemaan suurten kaasuntuottajien Venäjän Euroopan markkinoilla ja Qatarin Aasian markkinoilla kanssa määräävästä asemasta, jossa pitkän tähtäimen sopimuksilla estetään muiden pääsyä markkinoille ja vääristetään hinnanmuodostusta.

Yhdysvallat merkittävä yhteistyökumppani

Algeria on ollut viime vuosina suhteellisen vähän alan yhteistyössä Venäjän kanssa. Vuonna 2006 solmittua energia-alan yhteistyösopimusta ei ole hyödynnetty Sonatrachin pääjohtaja Zerguinen mukaan siksi, että konkreettisia projekteja ei vain ole syntynyt. Algerialle Yhdysvalloista on muodostunut suhteellisen merkittävä strateginen energia-alan kumppani. Yhdysvallat on tällä hetkellä Algerian suurin vientikohde viennin koostuessa lähes kokonaan energiatuotteista.

Algerialainen öljy on hyvälaatuista Sahara Blendiä, ja tähän mennessä maalla on ollut selvä kilpailuetu Yhdysvaltojen markkinoilla. Kesäkuun OPEC-kokouksessa Algeria edellytti toimia öljyntuotannon hillitsemiseksi ja alentamiseksi aiemmin sovitulle kansainväliselle tasolle ja hintojen nostamiseksi takaisin Algerian taloudelle suotuisalle yli 100 dollarin barrelin hintatasolle.

Liuske-energian mahdollisuuksia selvitetään

Algeriassa tehdään runsaasti selvityksiä ja yhteistyösopimuksia liittyen toisaalta liuske-energian ja toisaalta uusiutuvien energiamuotojen tutkimukseen. Uudet energialähteet tulevat yhä enemmän etualalle, koska Algerian konventionaalisten energiavarantojen arvioidaan päättyvän tulevina vuosikymmeninä, arviot päättymisestä liikkuvat 20-40 vuodessa.

Yhdysvaltojen, Kanadan ja Meksikon nopeasti edennyt liuske-energian hyödyntämisteknologia kiinnostaa Algeriaa, jossa näitä energiavaroja on runsaasti. Algeriassa tiedetään, että osasyy kaasun ja öljyn hintojen laskuun liittyy liuske-energian alkaneeseen käyttöön ja mahdollisuuksiin. Algerian liuskekaasuvarannot ovat erämaassa, jossa ympäristöhaitat asumattomilla alueilla eivät muodosta niin merkittävää ongelmaa.

Algerialaiset käynnistivät ensimmäisen liuskekaasuprojektin aivan äskettäin. Erityisesti Yhdysvaltojen nopea eteneminen liuske-energian hyödyntämisessä ja rohkaisevat tulevaisuudennäkymät ovat kannustaneet algerialaisia etenemään liuske-energian kehittämisessä ja käyttöönotossa.

Aurinkoenergia-ala lupaava

Aurinkoenergia on erityisen lupaavaa juuri Algeriassa, jossa aurinko paistaa noin 3800 tuntia vuodessa. Laajat erämaat tarjoavat tilan paneeleille, minkä lisäksi paneelien merkittävä heijastava ainesosa silicium on parhaimmassa muodossa juuri Saharan hiekassa. Saksalaisvetoisen Desertec- projektin ohella Japani perusti algerialaisten kanssa suuren aurinkoenergiapuiston alan teknologiatutkimuksen kanssa rinnakkaisena Algerian Saharaan.

Myös Yhdysvallat toimii Algerian aurinkoprojektien kehittäjänä, samoin esimerkiksi Vietnam, joka on toimittamassa aurinkopaneeleita Algeriaan kahteen aurinkoenergiapuistoon.

Tuulienergian hyödyntämisessä haasteita

Tuulienergialta odotetaan myös korvaavia uusiutuvia energiavoimavaroja Algerialle. Haasteena on ollut tuulen puuskittaisuus ja vähäisyys, mutta myös kuumuus ja hiekka. Laajoja alueita on runsaasti. Algerian pohjoisesta eteläkärkeen on matkaa 2400 kilometriä ja Saharan alue on laajoilla alueilla asumaton.

Aalto-yliopisto ja Vaasan yliopisto tekevät yhteistyötä viiden algerialaisyliopiston kanssa äärioloissa toimivan tuuliturbiinin kehittämiseksi. Viimeksi toukokuussa Aalto-yliopiston professori Heikki Koivo oli vetämässä seminaaria ja tohtori Smaïl Menani Vaasan yliopistosta luennoimassa Alger’n teknillisen Boumedienne-yliopiston alan seminaarissa.

Tuuliturbiinien lisäksi algerialaiset ovat identifioineet muun muassa smart grid-teknologian, sekä erilaiset mittaukseen, kaivos- ja pumppaustoimintaan liittyvät laitteistot suomalaisosaamisen alueiksi. Kysyntää on runsaasti juuri nykyisessä toimintojen lisäämisvaiheessa ja talouden monipuolistamisohjelman olleessa juuri meneillään.

Algerialla kiinnostusta yhteistyöhön

Algerialaisministerit ovat todenneet Algerian olevan erityisen halukas laajentamaan yhteistyötä Suomen kaltaisen korkean teknologian maan suunnalle. Euroopan investointipankki EIB teki äskettäin aloitteen Välimeren aurinkosuunnitelmalle, jonka tavoitteena on uusiutuvien energiamuotojen ja energiatehokkuuden lisääminen erityisesti aurinkoenergian käyttöönottoa kehittämällä. Euroopan sähköenergian tuottaminen 40 prosenttisesti vuoteen 2025 mennessä edellyttänee yhteistyön lisäämistä Euroopan aurinkoisella lähialueella.

EU on ollut halukas solmimaan Algerian kanssa strategisen energiasopimuksen. Algeria on vastannut myöntävästi EU:n yhteistyöpyyntöihin, mutta energiasopimusta ei vielä ole allekirjoitettu. Eteläinen Eurooppa on jo monin osin riippuvainen algerialaisenergiasta, muun muassa Espanjan ja Italian energiasta noin kolmasosa tulee Algeriasta ja suureksi osaksi kaasuputkien välityksellä.