Alankomaiden kysyntätilanne ja potentiaalisimmat markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Alankomaat on tiivis ja moderni yhteiskunta, yksi Euroopan edelläkävijämaista muun muassa teknisissä sovelluksissa ja innovaatioissa. Tämä vakavarainen 17 miljoonan asukkaan ja monen kansainvälisen konsernin päämajaa isännöivä maa on kokoaan suurempi talous täynnä markkinamahdollisuuksia muun muassa huipputeknologiaa ja innovatiivisia ratkaisuja tarjoaville suomalaisyrityksille.

COVID-19-pandemiasta huolimatta Alankomaiden taloudella menee edelleen hyvin, ja loppuvuonna 2021 saavutettiin pandemiaa edeltävä talouskasvu. Pandemia on lisännyt yritysten ja kuluttajien kiinnostusta kestävämpiin ja ympäristöystävällisempiin ratkaisuihin, parempaan asumiseen ja työntekoon, terveempiin valintoihin ja hyvinvointiin.

Maan suurimmat panostukset ensi vuosina tulevat keskittymään kestävään energiatalouteen ja tehokkaampaan kiertotalouteen siirtymiseen. Kysynnän ajurina toimii Alankomaiden kunnianhimoinen tavoite siirtyä omavaraiseen maakaasuun pohjautuvasta energiastrategiasta vihreän vedyn ja kestävän energian tuottajamaaksi. Valtio tukee miljardeilla maan energiasiirtymää, ja maan pohjoisosiin on suunnitteilla pohjoiseurooppalainen vetyenergiantuotannon keskus. Hyvät ratkaisut ovat nyt tarpeen ja liiketoimintamahdollisuuksia on löydettävissä monista valtion tukemista strategioista energiantuotannon, -säilönnän, -kuljetuksen, -säästön sekä kestävän kulutuksen parista useilta eri sektoreilta.

Kiertotaloudessa sekä päästötoimissa Alankomaat pyrkii ottamaan kiinni usean vuoden viiveet ja olemaan yksi Euroopan johtavista kiertotalousmaista. Kiertotalousratkaisuissa katseet kääntyvät usein Suomeen, josta haetaan osaamista ja kumppanuuksia.

Edustustomme Haagissa keskittyy vuonna 2022 rakentamaan erityisesti maiden välisiä yhteyksiä energiasiirtymään liittyvissä mahdollisuuksissa sekä tukemaan eri kierto- ja biotalousratkaisuiden vientiä. Olemme toimineet näiden fokusalueiden parissa jo useampia vuosia ja pystymme käyttämään ja laajentamaan jo olemassa olevia verkostojamme näissä liiketoiminnan ekosysteemeissä. Näemme mahdollisuuksia muun muassa biopakkauksille, kestävälle ja vähäpäästöiselle rakentamiselle sekä kierrätys- ja tehokkuusratkaisuille.

Kuluttaja- ja vähittäiskaupassa ovat nähtävissä samat teemat. Lisäksi kaupan ja palveluiden korkea digitalisaatioaste ja asiakaslähtöinen lähestymistapa on syytä huomioida kuluttajamarkkinoille tuloa suunnitellessa.

Teksti: Päivi Kaukoranta, Suomen suurlähettiläs, Alankomaat