Alankomaiden elpyneessä taloudessa nopeita mahdollisuuksia markkinoille

Alankomaiden elpyneessä taloudessa nopeita mahdollisuuksia markkinoille

Vuoden 2021 kääntyessä loppupuolelleen Alankomaat, Suomen neljänneksi suurin vientimaa ja euroalueen kuudenneksi suurin talous, on päässyt läpi koronakriisistä varsin vähillä vahingoilla. Maa astui pandemiaan hyvästä taloudellisesta tilanteesta ja epidemian vaikutukset pysyivät moniin muihin EU-maihin verrattuna varsin rajallisina. Alankomaiden hallitus varautui talouden kannattamiseen laajoin tukitoimin. Prioriteettiteemat, joissa näemme suurimmat markkinamahdollisuudet, ovat edelleen tulevina vuosina Alankomaiden energiatransitio ja kiertotalous. Vastuullisuus, ympäristöteknologia, ja digitalisaatio teemoina kasvavat, samoin ratkaisut mm. rakentamisen, asumisen, kaupunkisuunnittelun ja terveellisemmän elinympäristön ja hyvinvoinnin suunnittelussa.

Alankomaat on pumpannut pandemian aikana yritystukiin tähän mennessä n. 80 mrd euroa, joilla yritykset ovat pystyneet maksamaan kiinteitä kulujaan ja palkkojaan. Kahden ensimmäisen vuosineljänneksen talouskasvun jälkeen, on jo varmaa, että kolmas vuosineljännes tuo BKTn takaisin ennen pandemiaa vastaaviin lukuihin. Vuosikasvu kasvanee 4% ennakoidun 3% sijaan. Alankomaat ei ole katsonut tarpeelliseksi vielä hakea EUn kaavailemaa n. 6 mrd euron elpymisrahasto-osuutta. Hallitus on kuitenkin lanseerannut vuonna 2021 oman kansallisen kasvurahaston, jolla investoidaan tulevan viiden vuoden aikana 20 mrd euroa talouskasvua tukeviin hankkeisiin fyysisen ja digitaalisen infrastruktuurin, tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden aloilla. Lisäksi ylimääräiset 6 miljardia on korvamerkitty ilmastopolitiikan tukemiseen, energiasäästötoimiin ja liikenteen sähköistämiseen ensi vuoden valtion budjettiin.

Alankomaiden kansallisen ympäristösopimuksen toteutukseen liittyvät tarpeet luovat kysyntää uusille kierto- ja biotalousratkaisuille, biomateriaaleille ja ympäristöteknologialle, sekä sähkön ja energian tuotanto-, jakelu-, säästö- ja varastointiratkaisuille. Tuemme aktiivisesti suomalaisten yritysten mahdollisuuksia osallistua Alankomaiden sektorikohtaisten energia-, sähkö- ja kiertotalousstrategioihin liittyviin arvoketjuihin sekä kysyntävetoisiin ekosysteemeihin. Kiinnostus vastuullisempiin strategioihin ja toimintamalleihin, raaka-aineisiin, tuotantoon, tuotteisiin ja palveluihin on entisestään kiihtynyt myös pandemian johdosta. Sektoreista erikseen mainittava mm. muovin, metallin ja tekstiilien kiertotalouden arvoketjut. Valtava haaste maalle on myös energiasiirtymä, jonka kautta uusia yhteistyömahdollisuuksia on avautumassa myös vetyosaamisen, -ekosysteemin ja -infrastruktuurin rakentamisessa, joilla haetaan vaihtoehtoa korvaamaan kotimaisen maakaasun tuotantoa.

Pandemian nopeuttama digitalisaatio lisää mahdollisuuksia äly- ja tietoturvaratkaisuille sekä digistrategioille. Erikseen mainittakoon myös ympäristöratkaisuihin ja rakennusteollisuuteen kytköksissä olevat smart-city, smart-building ja smart-mobility -sektorit sekä 5G teknologia. Energiatehokkuus ja pandemian laukaisema tarve sisäilmaratkaisuille on myös erityisesti mainittava. Rakennusteollisuuden puolella on myös paineita asuinrakentamisen puolella, joka lisää tarpeita mm. uusiin asumisteknologioihin. Yksittäisille yrityksille (tuottajille ja vähittäiskaupalle) jo tavaksi muotoutunut ja laajasti omaksuttu verkkokauppa luo potentiaalia toimia jopa Suomesta käsin (esim. hyvinvointituotteet, elintarvikkeet, muoti, lifestyle, tee-se itse, sisustus).

Petra Wullings
Trade Advisor, TF-yhteyshenkilö