Ajankohtaista Gujaratista

Ajankohtaista Gujaratista

Gurajatissa vahva talouskasvu jatkuu. Perusteollisuus, infrastruktuuri ja investointien houkuttelu ovat avainsanoja. Osavaltion tilanne on vakaa poliittisesti ja myös eri uskontokuntien välillä. Alueen PK -yritykset ja kauppakamari toivovat lisää yhteistyötä Suomen kanssa.Ahmedabadin Smart City –hankkeen keskeisiä kaupallisia partnereita on jo valittu, mutta suomalaisyrityksille on silti edelleen mahdollisuuksia sähköautojen latausinfrastruktuurin, IoT –ympäristön, älykkään valaistuksen ja jätteiden hyötykäytön alueilla. Adani -yhtiöiden asema on edelleen vahva ja uusia hankkeita kaavaillaan myös Rajasthanin ja Maharasthran osavaltioihin. Delhi - Mumbai teollisuuskäytävä ja sen liittymät merelle ovat Adanin tähtäimessä.

Gujaratin elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kehitys

Gujaratin osavaltio jatkaa vahvaa talouskasvuaan myös Ahmedabadin ulkopuolella. Muun muassa Mundran sataman yhteyteen kehitetty Adanin hallinnoima erityistalousalue (Special Economic Zone, SEZ) ja Suratin ”Smart City” kehittyvät nopeasti. Ahmedabadin lentokenttä toimii kiitotieremontin jälkeen aiempaa tehokkaammin ja suoria kansainvälisiä lentoyhteyksiä on entistä enemmän. Suomen kannalta erityisesti Dohan yhteys on merkittävä liikematkalaisille.

Kauppa Pakistanin kanssa käy poliittisista jännitteistä huolimatta. Tekstiiliteollisuuden väriaineet ovat pääkohde, ja rajaseudun kaupan lisäksi Karachi Pakistanissa on tärkeässä asemassa Gujaratiin suuntautuvan kaupan osalta. Elinkeinoelämän parissa korotetaan, että ”Gujaratissa olemme aina osanneet tulla toimeen muslimien kanssa, ja emme halua politiikan vaikuttavan kaupankäyntiin”. Gujaratissa molemmat uskonnot ovatkin enemmän läsnä kuin monissa muissa osavaltioissa sekä rajoitteineen että rituaaleineen. Gujaratin poliittinen ja yhteiskunnallinen tilanne on siis vakaa ja kehityksen odotetaan jatkuvan nykyisten suuntaviivojen mukaisesti.

Silmiinpistävää Gujaratissa on myös kiinalaisten liikemiesten suuri ja lisääntyvä määrä. Tämä liittyy osin kilpailuun alueen infrastruktuurihankkeista, mutta myös Kiinan suunnittelemaan talouskäytävään Kiinasta Pakistanin läpi Arabianmerelle. Gujaratin elinkeinoelämä ei ole pelkästään ilahtunut kiinalaisten rynnistyksestä alueelle. Eurooppalaiset yritykset todetaan mieluisammiksi kauppakumppaneiksi yrityskulttuurin osalta, mutta kiinalaisten puolesta puhuu hinta.

PK –yritys- ja kauppakamariyhteistyön kehittäminen

Gujaratin kauppakamari ja alueen PK –yritykset toivovat lisääntyvää yhteistyötä suomalaisten PK –yritysten kanssa. Painopiste on kemian-, tekstiili-, muovi- ja lääketeollisuuden alueilta. Gujaratin kauppakamari on myös vahvistamassa rooliaan ICC:n riitojenratkaisu- ja välimiestuomioistuintoimijana. Uudet tilat istuntosaleineen, neuvotteluhuoneineen ja koulutustiloineen ovat toimivat ja modernit. Henkilöstön ja asianajajien koulutus on käynnissä. Lisäksi kauppakamarille avataan uusi yrityspalvelupiste investointeja, tuotantoa tai vientikauppaa suunnitteleville yrityksille. Nämä uudet palvelut ovat myös ulkomaalaisten yritysten hyödynnettävissä.

Kauppakamari toivoo yhteistyötä Suomen kanssa kehitettävän myös seuraavilla osa-alueilla:

  • suomalaisen yritysklusterin kokoaminen 1 – 2 toimialalta perehtymään Gujaratin tarjontaan erityistalousalueille toteutettavista tuotannollisista investoinneista (osavaltio tukee näitä usein muutaman vuoden verohelpotuksilla, halvalla sähköllä ja valmiilla infrastruktuurilla)

  • pilotti-maatilahanke yhden kolmesta Gujaratin maatalousyliopiston kanssa kestävän ja ympäristöystävällisen maatalouden, kiertotalouden ja omavaraisen energiatuotannon osalta

Ahmedabad ”Smart City”

Ahmedabad on yksi Intian sadasta älykaupunki –hankkeessa mukana olevasta kaupungista. Sen toteuttamista hallinnoi Ahmedabad Smart City Development Ltd, joka on samalla osa kaupungin palveluista ja infrastruktuurista vastaavaa Municipal Corporationia. Hankkeella on 500 miljoonan USD:n budjetti, jonka käytössä painopisteenä on asukkaiden palveluihin ja liikenneinfrastruktuuriin liittyvä modernisointi.

Suomalaisyrityksiltä toivotaan osallistumista erityisesti seuraaviin kehityshankkeisiin:

  • julkisen sähköautoliikenteen latausjärjestelmät

  • yleisen IoT- infrastruktuurin kehittäminen ja hallinta

  • opetus ja koulutus

  • jätteiden hyötykäyttö

  • älyvalaistus

Kaupunkia suunnitellaan myös ensimmäisiksi kohteiksi Intiassa, jossa yksityisautoilu vähenee (tai aikanaan jopa lakkaa), ja digitaalisesti integroidulla julkisen liikenteen, yhteiskäyttöautojen ja pysäköintipalveluiden ekosysteemillä luodaan sujuva ja käyttäjille edullinen tapa liikkua. Kaupunki tuottaa nykyisellään ylijäämän uusiutuvaa energiaa kantaverkkoon (lähinnä tuulivoimasta), joten olisi taloudellisesti kannattavaa vähentää menoeriä tuontipolttoaineisiin ja investoida omavaraiseen sähköautojen lataukseen varsinkin julkisessa liikenteessä.

Adani -yhtiöt

Gujaratista ja alueen kehityksestä ei voida juuri puhua viittaamatta Adaniin. Yhtiöllä on kiistatta ollut suuri merkitys osavaltion elinkeinoelämässä, infrastruktuurissa ja jätti-investoinneissa. Adanin Mundra Port on maan suurin yksityissatama ja teknologialtaan Intian moderneimpia. Yhtiön aurinkoenergiahankkeet ovat jättimäisiä, mm. maailman suurin 650 GW:n aurinkovoimala Tamil Nadussa. Hiili on kuitenkin edelleen Adanin syömähammas. Kaivoshankkeita suunnitellaan sekä Australiaan että Kaakkois-Aasiaan. LNG-operaattorina Adani on maan suurin yksittäinen toimija.

Yhtiöllä on kuitenkin historiassaan myös ympäristövahinkoja, ja viimeaikainen Adani Powerin (ja Tata Powerin) tappio korkeimmassa oikeudessa korkeampien sähkön tariffihintojen perimisestä on ollut yhtiön maineelle haitallista. Arvioiden mukaan Adanin tuloskunto on kuitenkin edelleen hyvä ja yhtiö on kasvu-uralla.

On kuitenkin huomioitava, että Adani on edelleen vahvasti perheyhtiö ja samalla (raaka-aine -kauppiasperinteistä johtuen) erittäin nopealiikkeinen ja markkinahintojen mukaan strategiaansa muuttava toimija. Suomalaisyrityksille se tarkoittaa sitä, että vaikka Adanin operatiivinen johto vastaakin päivittäisestä liiketoiminnasta ja urakoista, on yrityksen pidemmän aikavälin strategia ja päätökset yksin puheenjohtaja Gautam Adanin ja hänen lähisukulaistensa käsissä.