"Kaikki tehtaat eivät siirtyneetkään Kiinasta Kaakkois-Aasiaan? " - kolme suomalaisyritysten tehtaan avaamista ja yksi peruskiven muuraus Team Finland Shanghain alueella

"Kaikki tehtaat eivät siirtyneetkään Kiinasta Kaakkois-Aasiaan? " - kolme suomalaisyritysten tehtaan avaamista ja yksi peruskiven muuraus Team Finland Shanghain alueella

Stora Enso China, Kemppi Oy ja Sammet Dampers Oy avasivat tehtaat loppuvuodesta 2018 Team Finland Shanghain toiminta-alueella.  Tammikuussa 2019 juhlistettiin peruskiven muurausta Metson tehtailla. Vaikka Kiinan liiketoimintaympäristö on kiristynyt ja tehdastuotantoa on valunut Kiinasta Kaakkois-Aasiaan, on Kiina edelleen kiinnostava markkina suomalaisyrityksille.

Syynä jäämiseen on Shanghain ja sen lähialueen kaupunkien tuki ja yritysmyönteisyys, verovapaat vyöhykkeet ja tehdasalueet palveluineen ja kannustimineen, erinomainen infrastruktuuri, toimiminen osana toimitusketjua, tuotteiden toimittaminen Kiinan markkinoille sekä lähialueita paremmat laatustandardit. Tärkeä syy suomalaisyrityksille on myös vuonna 2005 perustettu FinChi, innovaatiokeskus palveluineen.

Kempin tehtaan avajaiset

Kolme uutta suomalaista tehdasta ja yksi peruskiven muuraus Team Finland Shanghai alueella kolmen kuukauden sisällä

Pääkonsuli Jan Wahlberg osallistui yhdessä muiden Team Finland Shanghain toimijoiden kanssa tehtaiden avajaisjuhliin ja peruskiven muuraukseen neljässä eri kaupungissa, Changzhoussa, Wuxissa, Shanghaissa ja Jiaxingissa. Tämä raportti on laadittu yhteistyössä Team Finland Shanghain toimijoiden ja yritysten kanssa.

Stora Enso China avasi uuden tehtaan 26.11.2018 Changzhoun kaupungissa, Jiangsun maakunnassa. Tehdas tuottaa tuotepakkauksia ja sen on määrä työllistää ensi kesään mennessä jopa parisen tuhatta henkilöä. Avajaisjuhliin osallistui Team Finland-toimijoiden ja Stora Enson edustajien lisäksi Changzhoun varapormestari Liang Yibo.

Stora Enso aloitti liiketoiminnan Kiinassa jo vuonna 1985. Nykyään sillä on noin 5100 työntekijää ympäri maata. Yhtiön päätoimipaikkana on Shanghai, minkä lisäksi sillä on myyntipisteet Beijingissä, Guangzhoussa ja Hongkongissa. Stora Enson viimeisin suurinvestointi aloitti tuotannon vuonna 2016 Beihaissa ja tehdas tuottaa korkealaatuisia kuluttajapakkausmateriaaleja 450 000 tonnia elintarvike-, lääke- ja kosmetiikkateollisuudelle. Stora Enso on myös huolehtinut tehtaan tuotantokapasiteetista ja alueen kestävästä kehityksestä perustamalla eukalyptusviljelmän 2002 Etelä-Guangxiin.  Uuden Changzhoun tehtaan lisäksi Stora Enso China Packagingillä on tuotantoa Hebein, Zhejiangin ja Guangdongin maakunnissa sekä Stora Enso Dawangilla on paperitehdas Shandongin maakunnassa.

Vuonna 1949 perustettu, lahtelainen perheyritys Kemppi Oyavasi hitsauspoltintehtaan 28.11.2018 Jiangsun maakunnassa Xishan alueella, Wuxin kaupungissa. Tuotantoa siirtyy uudelle tehtaalle osittain Kempin Lahden tehtailta ja osittain Kempin kiinalaisilta alihankkijoilta. Paikalla tehtaan avaamista olivat todistamassa Team Finland Shanghai-toimijoiden ja Kempin edustajien lisäksi Xishanin alueen varapormestari Li Jiang. Kemppi kehittää älykkäitä hitsauslaitteita, hitsaustuotannon hallintaohjelmistoa ja näitä tukevia asiantuntijapalveluja. Kemppi on hitsausalan pioneeri ja yksi Euroopan markkinajohtajia. Sillä on tytäryhtiö 13 maassa ja partneriverkostonsa avulla Kemppi tarjoaa paikallista asiantuntemustaan yli 60 maassa.

Kempin Kiinan tehtaan tuotanto keskittyy MIG-polttimiin, TIG-pistooleihin sekä niiden kulutusosiin ja se palvelee Kempin markkinoita globaalisti. Hitsauspolttimet ovat hitsauskoneen ohella hitsaajan työkalu hitsaamisessa. Uusi tehdas aloitti toimintansa virallisesti kesäkuun 2018 alussa 10 hengen voimin ja tulee työllistämään n. 60 henkeä. Kemppi aloitti toimitukset Kiinaan 1980-luvun lopulla ja sillä on jo pitkään ollut maassa myyntiyhtiö. Myyntiyhtiön lisäksi maassa on vuodesta 2017 asti toiminut Kempin Robotisoidun hitsauksen osaamiskeskus.

Vuonna 1984 perustettu muuramelainen Sammet Dampers Oy perusti tehtaan Shanghain Jinshanin alueen yrityspuistoon. Tehtaan avajaisiin osallistui 12.12.2018 yli 100 vierasta lukien mukaan lukien Team Finland Shanghain edustajat, Jinshanin yrityspuiston johtaja, Addtech AB:n edustaja sekä Sammet Dampersin johto. Sammet Dampers on kuulunut vuodesta 2016 ruotsalaiselle Addtech AB:lle.

Sammet Dampersin Shanghain tehdas valmistaa erittäin vaativiin teollisiin sovelluksiin tarkoitettuja venttiileitä lähinnä suurivolyymisten kaasuvirtausten hallintaan. Pääsovelluskohteet löytyvät hiili-, öljy- ja kaasuvoimalaitoksista, paperiteollisuudesta, kaivosteollisuudesta ja telakkateollisuudesta. Viime vuosina myynnin painopiste on ollut teollisuuslaitosten ja suurten dieselvoimaloiden pakokaasujen puhdistukseen liittyvissä kohteissa. Etenkin laivojen moottoreihin tarkoitettujen rikkipesureiden ilmaventtiilien globaali markkinatilanne on erittäin lupaava, sillä WMO:n päätösten mukaan kaikissa maailman laivoissa, jotka käyttävät korkearikkipitoista polttoainetta tulee olla pakokaasujen rikkipesurit vuodesta 2020 kesäkuusta alkaen.

Tehdas tulee työllistämään Shanghaissa yhteensä noin 80-100 henkilöä vuoden 2019 lopulla. Yrityksen mukaan Shanghai valikoitui tehtaan sijoituspaikaksi, koska Shanghain ympärillä on vahva laivanrakennusklusteri ja vahva suomalaisten laivanrakentajien verkosto ja yritys on ollut tyytyväinen myös Kiinan valtion tarjoamiin palveluihin Shanghain alueella. Jinshanin yrityspuiston Sammet Dampers valitsi tehtaan sijoituspaikaksi puiston hyvän palvelutason vuoksi. Ennen varsinaisen tehtaan perustamista Sammet Dampers toimi Kiinassa FinChi-innovaatiokeskuksen kautta.

Metson Jiaxingin tehtaan peruskiven muuraustilaisuuteen osallistui 9.1.2019 laaja kutsuvierasjoukko mukaan lukien Team Finland Shanghain edustajat, Jiaxingin kaupunginjohtoa sekä Metson johtoa. Uusi venttiiliteknogiakeskus aloittaa toimintansa keväällä 2020. Metso suunnittelee investoivansa laitokseen yhteensä noin 10 miljoonaa euroa. Uuden tehtaan on määrä tarjota töitä yhteensä 400:lle venttiiliteknologian ammattilaiselle. Jiaxingin tehtaan yleisarkkitehtuuri ja toimiston sisustussuunnittelu toteutetaan yhteistyössä suomalaisten arkkitehtitoimistojen ja paikallisen insinööritoimiston välillä.

Jiaxingin mahdollisuudet nousevana teollisuusalueena ja kaupungin teollisuuspuiston käytännön tuki olivat merkittäviä tekijöitä tehtaan sijoittumispäätöksessä. Jiaxingin saavutettavuus Shanghain satamasta ja lentokentältä on myös huippuluokkaa. Jiaxingin laitoksen lisäksi Metsolla on Kiinassa Shanghain Waigaoqiao-vapaakauppa-alueella venttiiliteknologiakeskus, joka avattiin vuonna 2010. Uusi tehdas parantaa Metson palvelukykyä etenkin Kiinan markkinoille ja mahdollistaa esimerkiksi huoltoliiketoiminnan merkittävän kasvattamisen, sijaiten mannerkiinan puolella verrattuna Waigaoqiaon-vapaakauppa-alueeseen.

Metsolla on nykyään yli 1 100 työntekijää Kiinan seitsemässä toimipaikassa, jotka palvelevat kaikkia Metson asiakastoimialoja (kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuus).

Shanghain maisema

Miksi tehtaat jäävätkin Shanghaihin ja sen ympäristöön?

Vaikka Kiinan liiketoimintaympäristön on todettu kiristyneen viime vuosina ja myös suomalaisten yritysten tehdastuotantoa on jossain määrin valunut Kiinasta Kaakkois-Aasian suuntaan, voidaan kyseisten uusien suomalaisinvestointien avulla nähdä, että Kiina on edelleen kiinnostava markkina suomalaisille yrityksille niin tehdasinvestoinneissa kuin kasvumarkkinana muulle yritystoiminnalle. Shanghaissa ja sen toimintaympäristössä toimii tällä hetkellä noin puolet Kiinassa sijaitsevasta 380 suomalaisyrityksestä. Shanghain suomalaisella kauppakamarilla on puolestaan 137 yritysjäsentä.

Suomalaiset yritykset Shanghaissa ja sen lähialueella ovat maininneet kaupunkien tuen tärkeäksi tekijäksi alueella pysymiseen tai uusien tehtaiden perustamiseen. Shanghain kaupunki keskittyy toimissaan avautumiseen ja yritysten liiketoimintaympäristön edistämiseen. Shanghain onkin todettu olevan pioneeri avautumisessa ulkomaisille yrityksille. Kaupungin pormestari totesi joulukuisessa puheessaan pääkonsuleille, että Shanghaista on tarkoitus tehdä enenevässä määrin maan finanssimaailman keskus ja pormestari toivotti tervetulleeksi Shanghaihin uudet kansainväliset yritykset ja kansainvälisen pääoman. Shanghain liiketoimintaympäristöä yrityksille voidaan pormestarin mukaan aina parantaa, mikä tarkoittaa, että toimintaympäristö olisi paremmin säädelty, kansainvälisempi sekä täynnä ”helpotuksia” yrityksille. Osana parannuksia Shanghai on tehnyt laajaa yhteistyötä WIPOn (World Intellectual Property Organization) kanssa ja parantanut siten tekijänoikeussuojaa. Lisäksi tarkoituksena on myös perustaa Shanghaihin tekijänoikeuskysymysten välimiesmenettelykeskus. Shanghaihin on myös tarkoituksena luoda yhtenäinen nettiportaali, jossa kuluttajat ja yritykset voisivat hoitaa ”yhdeltä luukulta” mm. lupa-asioitaan.

Suomalaiset yritykset ovat maininneet merkittävänä tekijänä jäämisessä Shanghain alueelle erityisesti kaupungin verovapaat vyöhykkeet ja erityiset teollisuusalueet (Industrial Zones), jotka tukevat yrityksiä uuden yritystoiminnan aloittamisessa erilaisilla kannustimilla. Tosin viime aikoina yrityksiä, joilla on tehtaita Shanghain alueilla, on kannustettu muuttamaan pois Shanghain kaupungin ydinalueilta, minkä voidaan tulkita olevan osa Kiinan kolmevuotista toimintasuunnitelmaa saatepäästöjen vähentämisessä 2020 mennessä ilmanlaadun parantamiseksi. Myös ympäristöluvan myöntämisessä tai yrityksen rekisteröinnin helppoudessa on suuria vaihteluja jo Shanghain eri kaupunginosien välillä ja selvitystyötä on tehtävä jopa yritysten toimitilojen vaihdon suhteen, koska vaihtoon saattaa liittyä eri sääntöjä.

Muita syitä yritysten jäämiselle Team Finland Shanghain toiminta-alueelle on kaupunkien tuen lisäksi alueen erinomainen infrastruktuuri. Suuri osa suomalaisista yrityksistä toimii myös osana toimitusketjua ja siten Shanghain ja sen lähialueiden sijainti Kaakkois-Aasiaan verrattuna on olennainen yrityksen olemassaololle. Toimintaketjuun liittyen yritykset tuottavat myös usein tuotteita Kiinan ja lähialueen markkinoille, jolloin pysyminen Kiinassa säästää rahaa, aikaa ja vaivaa ja tuotteiden paluukuljetuksilta Kiinan ja lähialueen markkinoille. Tämä saattaa merkitä myös sitä, että yritykset säästävät myös varastointikustannuksissa, mikäli tuotteet voidaan toimittaa suoraan lähialueen asiakkaille. Eräät yritykset ovat muuttaneet pois Kiinasta halvemman työvoiman perässä, mutta yritykset ovat palanneet takaisin Kiinaan, koska laatustandardit muualla eivät ole vastanneet tuolloin odotuksia.

Yksi tärkeä syy, miksi suomalaiset yritykset hyödyntävät Shanghaita Kiinan markkinoille tuloon, on vuonna 2005 perustettu FinChi innovaatiokeskus (www.finchi.cnLinkki toiselle web-sivustolle.), joka on Business Finlandin tytäryhtiö. FinChin palveluja ovat hyödyntäneet myös nyt Kiinaan tehtaan perustaneet yritykset Kemppi Oy ja Sammet Dampers Oy. FinChi tarjoaa suomalaisyrityksille liiketoimintaan liittyvää käytännönapua, paikallistuntemusta, kontakteja, toimitiloja ja rekrytointiapua. Yrityksillä on mahdollisuus jopa kahden vuoden ajan tutkia Kiinan markkinoita ilman rekisteröitymistä yritykseksi Kiinaan paikallisen lainsäädännön mukaisesti ja arvioida, haluaako yritys jäädä lopulta Kiinaan. Tämä on merkittävä etu, koska rekisteröinti yritykseksi on Kiinassa varsin hankalaa ja yrityksellä on mahdollisuus kyseisenä aikana luoda kontaktiverkosto ja tutkia, soveltuvatko Kiinaan markkinat yrityksen toimintastrategiaan. FinChi on auttanut jo yli 130 suomalaisyritystä Kiinan markkinoille ja tällä hetkellä FinChin tiloissa, Shanghain Zhangjiang Hi-Tech Parkissa on läsnä fyysisesti ja virtuaalisesti lähes 40 suomalaisyritystä.

Vaikka Kiina on tehnyt paljon liiketoimintaympäristön kehittämisessä, on Kiinalla vielä paljon tehtävää. Usein ulkomaalaisia yrityksiä kohdellaan epätasa-arvioisesti ja rekisteröinti-, sertifikaatio- ja lupakäytännöt vaihtelevat. Myös sääntely ja verotuskysymykset ovat usein epäselviä ja lainsäädäntöuudistukset tapahtuvat ilman selkeää siirtymäaikaa ja yhtenäiset ohjeet puuttuvat. Ongelmaksi koetaan myös tuotteiden pitkäkestoiset markkinoillepääsyt sekä viivytykset tullikäsittelyissä. Lisäksi aineettomien oikeuksien rekisteröinti (teollis- ja tekijänoikeussuojat) aiheuttaa ongelmia erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille ja internetin toimintarajoitukset aiheuttavat ongelmia.

Oman leimansa Kiinan markkinoiden haasteisiin tuo myös Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota. Suomalaisilta yrityksiltä saadun palautteen mukaan kauppasodan vaikutukset ovat olleet Kiinassa toimiville suomalaisyrityksille verrattain vähäisiä, koska yritykset ovat löytäneet joustavia ratkaisuja ja uusia tuotantomalleja kauppasodan haittavaikutusten minimoimiseksi.  Kauppasodan on kuitenkin havaittu vaikuttaneen kuluttajakäyttäytymiseen ja hidastaneen investointihalukkuutta.  Kaikista edellä luetelluista esteistä huolimatta suomalaiset yritykset ovat edelleen Kiinassa tai suunnittelevat Kiinan markkinoille tuloa.

Tekstin kirjoittanut Elina Rimppi, Shanghain pääkonsulaatin varapääkonsuli