Ukraina: matkustusasiakirjat Suomeen

Ukraina: matkustusasiakirjat Suomeen

(voimassa kunnes toisin ilmoitetaan)

Viisumivapaus

  • Diplomaattipassien ja biometristen virkapassien haltijat: viisumivapaus Schengen-alueelle ja Suomeen 
  • Tavallisen, biometrisen passin haltijat: viisumivapaus Schengen-alueelle ja Suomeen 11.6.2017 alkaen

Viisumia edellytetään

  • vanhoille passeille (ei biometrisille passeille) Schengen-alueelle ja Suomeen

Suomen hyväksymät matkustusasiakirjat

  • Tavallinen passi
  • Diplomaattipassi 
  • Virkapassi/virkamatkapassi 
  • Lapsen matkustusasiakirja (Travel document of the child)
  • Pakolaisen matkustusasiakirja ulkomailla matkustamista varten (Refugee's document for travelling abroad)
  • Todistus Ukrainaan paluuta varten, maasta poistumista tai kauttakulkua varten Ukrainaan (Certificate to return to Ukraine, recognized for exit to return to Ukraine)
  • Merimiespassi / Seamans's book (palveluksessa olevalle)

Viisumihelpotussopimus

Euroopan yhteisön ja Ukrainan välinen sopimus viisumien myöntämisen helpottamisesta (Euroopan unionin virallinen lehti 18.12.2007 nro L 332/68)

Sopimus Euroopan yhteisön ja Ukrainan välillä tuli voimaan 1.1.2008.

Muutokset 1.7.2013 lukien.