Pohjois-Makedonia: matkustusasiakirjat Suomeen

Pohjois-Makedonia: matkustusasiakirjat Suomeen

(voimassa kunnes toisin ilmoitetaan)

Viisumivapaus

  • Biometrisen passin ja/tai diplomaattipassin haltijat: Viisumivapaus Schengen-alueelle ja Suomeen

Viisumia edellytetään

Viisumia edellytetään vanhoille passeille (ei biometrisille passeille) Schengen-alueelle ja Suomeen

Suomen hyväksymät matkustusasiakirjat

  • Tavallinen passi
  • Diplomaattipassi
  • Virkapassi (Official duty passport)
  • Kansalaisuudettomien matkustusasiakirja (Stateless person/1954 New Yorkin yleissopimus)
  • Pakolaisten matkustusasiakirja (1951 Geneven yleissopimus)

Viisumihelpotussopimus

Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välinen sopimus viisumien myöntämisen helpottamisesta (Euroopan unionin virallinen 19.12.2007 nro L 334/125)

Sopimus Euroopan yhteisön ja Makedonian välillä tuli voimaan 1.1.2008.