Kroatia: matkustusasiakirjat Suomeen

Kroatia: matkustusasiakirjat Suomeen

(voimassa kunnes toisin ilmoitetaan)

Viisumia ei tarvita

 • EU-jäsenvaltio

 • Viisumivapaus Schengen-alueelle ja Suomeen

Suomen hyväksymät matkustusasiakirjat

 • Tavallinen passi

 • Diplomaattipassi

 • Virkapassi (Official duty passport)

 • Kroatian kansalaiselleen myöntämä henkilökortti

 • Erityispassi muukalaisille (Special passport for aliens)

 • Pakolaisen matkustusasiakirja (Travel Document for Refugee's 1951 Geneven yleissopimus)

 • Kansalaisuudettomien matkustusasiakirja (Travel Document for Stateless Person 1954 New Yorkin yleissopimus)

 • Matkustustodistus ulkomaalaisille, vain maasta poistumista tai kauttakulkua varten Kroatiaan palatessa (Travel certificate for foreigners, recognized only for exit or transit to return to Croatia)

 • Laissez-Passer /Travelling certificate –Putni list:  Maastapoistuminen tai kauttakulku Kroatiaan palaamista  varten  (Exit or transit to return to Croatia)

 • Merimiespassi/Seaman's book (palveluksessa olevalle)