angle-left Iso-Britannia: matkustusasiakirjat Suomeen

Iso-Britannia: matkustusasiakirjat Suomeen

(voimassa kunnes toisin ilmoitetaan)

Viisumia ei tarvita

  • EU-jäsenvaltio

Suomen hyväksymät matkustusasiakirjat

  • Tavallinen passi

  • Diplomaattipassi

  • Virkapassi (Official duty passport))

  • Väliaikainen passi (Emergency Passport)

  • Iso-Britannian kansalaiselleen myöntämä henkilökortti

  • Pakolaisen matkustusasiakirja (Travel Document for Refugee's 1951 Geneven yleissopimus)

  • Kansalaisuudettomien matkustusasiakirja (Travel Document for Stateless Person 1954 New Yorkin yleissopimus)

  • Matkustustodistus (Certificate of Travel)

  • Merimiespassi (Seaman's book) palveluksessa olevalle