Amerikas Förenta Stater: resedokument till Finland

Amerikas Förenta Stater: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Viseringsfrihet

  • Viseringsfrihet till Schengenområdet och Finland
  • Visum krävs (*)

Resedokument accepterade av Finland

  • Vanligt pass
  • Diplomatpass
  • Tjänstepass (Official passport och Service passport)
  • (*) Resedokument /Travel Document, som på sidan med personuppgifter har texten "Permit to re-enter" ovanför fotografiet. Form I-327 (Rev. 03/24/06) Y. Visum krävs
  • (*) Resedokument som på sidan med personuppgifter har texten ”Refugee Travel Document” ovanför fotografiet. Form I-571 (Rev. 03/24/06) Y. Visum krävs
  • Provisoriskt pass (Emergency passport)
  • Sjömanspass (tjänstgöring) /Seaman's book