Förenta nationerna: resedokument till Finland

Förenta nationerna: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Visum krävs inte

  • Visumfrihet till Schengenområdet och Finland. Visumfrihet på tjänsteresor för personer från länder med viseringsskyldighet förutsätter en laissez-passer och en nationell resehandling.

Resedokument som accepteras av Finland

  • Laissez- Passer