Vietnam: resedokument till Finland

Vietnam: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Viseringsskyldighet

  • Viseringsskyldighet till Schengenområdet och Finland

Resedokument accepterade av Finland

  • Vanligt pass
  • Diplomatpass
  • Tjänstepass (Official passport)
  • Laissez-passer-resehandling enbart för retur till Vietnam (Laissez-passer / Vietnamese nationals for the single journey)
  • Sjömanspass / Seaman's book (tjänstgöring)