Venezuela: resedokument till Finland

Venezuela: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Viseringsfrihet

  • Viseringsfrihet till Schengenområdet och Finland

Resedokument accepterade av Finland

  • Vanligt pass
  • Diplomatpass
  • Tjänstepass (Official duty passport)
  • Provisoriskt pass för Venezuelas medborgare (Temporary passport for Venezuelan citizens)
  • Sjömanspass / Seaman's book (tjänstgöring)