Uruguay: resedokument till Finland

Uruguay: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Viseringsfrihet

  • Viseringsfrihet till Schengenområdet och Finland

Resedokument accepterade av Finland

  • Vanligt pass
  • Diplomatpass
  • Tjänstepass (Official passport)
  • Resehandling för flyktingar (1951 Geneve konvention)
  • Nödpass, utträde ur landet eller genomfärd för återresa till Uruguay (Emergency passport, recognized for exit or transit to return to Uruguay)
  • Sjömanspass / Seaman's book (tjänstgöring)