Ungern: resedokument till Finland

Ungern: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Man behöver inte visum

 • EU-medlemsstat
 • Signatärstat i Schengenavtalet

Resedokument accepterade av Finland

 • Vanligt pass
 • Diplomatpass
 • Tjänstepass (Official passport)
 • Officiellt identitetskort utfärdat av Ungern till dess medborgare
 • Resehandling för flyktingar (1951 Geneve konvention)
 • Resehandling för statslösa personer (Stateless person/1954 New York konvention)
 • Främlingspass (Alien's Travel Document or Alien's Passport)
 • Temporärt resedokument (Travel Document issued for a single journey)
 • Resedokument för person i behov av skydd (Travel document for person enjoying subsidiary protection)
 • Sjömanspass / Seaman's book (tjänstgöring)