Turkmenistan: resedokument till Finland

Turkmenistan: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Viseringsskyldighet

  • Viseringsskyldighet till Schengenområdet och Finland

Resedokument accepterade av Finland

  • Vanligt pass
  • Diplomatpass
  • Tjänstepass (Service passport)
  • Resehandling för flyktingar (Travel Document for Refugee's, 1951 Geneve konvention)
  • Resehandling för statslösa personer (Travel Document for Stateless Persons, 1954 New York konvention)