Turkiet: resedokument till Finland

Turkiet: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Viseringsskyldighet

  • Viseringsskyldighet till Schengenområdet och Finland

Visumfrihet

  • Innehavare av diplomat-, tjänste- och specialpass

Resedokument accepterade av Finland

  • Vanligt pass
  • Diplomatpass 
  • Tjänstepass / Service passport 
  • Specialpass / Special passport 
  • Resehandling för flyktingar (Refugee's travel document, 1951 Geneve konvention)
  • Provisoriskt pass (Temporary passport, passport for limited validity issued for urgent purposes)
  • Sjömanspass (tjänstgöring)