Danmark: resedokument till Finland

Danmark: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Man behöver inte visum

 • EU-medlemsstat
 • Signatärstat i Schengenavtalet

Resedokument accepterade av Finland

 • Vanligt pass
 • Diplomatpass
 • Tjänstepass (Official passport)
 • Provisoriskt pass (Emergency Passport)
 • Officiellt identitetskort utfärdat av Danmark till dess medborgare
 • Främlingspass (Alien's passport)
 • Laissez-passer
 • Resehandling för flyktingar (1951 Geneve konvention)
 • Främlingspass för statslösa personer (Alien's  Passport for stateless persons)
 • Sjömanspass / Seaman's book (tjänstgöring)

Det råder fri rörlighet mellan de nordiska länderna (Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island). Medborgare i de nordiska länderna behöver inget resedokument då de reser mellan dessa länder. Man måste dock kunna styrka sin identitet och sitt medborgarskap i ett nordiskt land.