Tanzania: resedokument till Finland

Tanzania: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Viseringsskyldighet

  • Viseringsskyldighet till Schengenområdet och Finland

Resedokument accepterade av Finland

  • Vanligt pass
  • Diplomatpass
  • Särskilt diplomatpass (Special Diplomatic Passport) *
  • Tjänstepassi (Official duty passport)
  • Resehandling för flyktingar (1951 Geneve konvention)

* En särskild resehandling som kan beviljas följande: Förenade republiken Tanzanias president och vice president, ordföranden för Zanzibars regering (president) och vice ordförande (vice presidenter), Förenade republiken Tanzanias premiärminister.