Taiwan: resedokument till Finland

Taiwan: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Viseringsskyldighet

  • Viseringsskyldighet till Schengenområdet och Finland

Visumfrihet:

  • Viseringskravet gäller inte (från den 11 januari 2011) innehavare av pass som utfärdats av Taiwan och som innehåller ett identitetskortnummer.

Resedokument accepterade av Finland

  • Vanligt pass
  • Diplomatpass
  • Tjänstepass (Official passport)