Syrien: resedokument till Finland

Syrien: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Viseringsskyldighet

  • Viseringsskyldighet till Schengenområdet och Finland

Resedokument accepterade av Finland

  • Vanligt pass
  • Diplomatpass
  • Tjänstepass (Official duty passport)
  • Specielt pass, endast till syriska medborgare, giltig för ett avgång (Special Passport, only for the Syrian citizens, valid for a single journey)
  • Resedokument utfärdat för palestinska flyktingar (A travel document for Palestinian refugees)
  • Sjömanspass / Seaman's book (tjänstgöring)