Schweiz: resedokument till Finland

Schweiz: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Man behöver inte visum

 • Viseringsfrihet till Schengenområdet och Finland

Resedokument accepterade av Finland

 • Vanligt pass
 • Diplomatpass
 • Tjänstepass (Official passport)
 • Provisoriskt pass (Swiss temporary passport)
 • Officiellt identitetskort utfärdat av Schweiz till dess medborgare
 • Främlingspass (Passport for Aliens)
 • Resehandling för statslösa personer (Stateless persons travel document/1954 New York konvention)
 • Substitute travel document
 • Identity Certificate (issued to persons in need of protection, persons admitted on a provisional basis, asylum seekers with a view to their departure or definitive emigration to a third-country)
 • Resehandling för flyktingar (1951 Geneve konvention)