Peru: resedokument till Finland

Peru: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Viseringsfrihet

  • Viseringsfrihet till Schengenområdet och Finland

Resedokument accepterade av Finland

  • Vanligt pass
  • Diplomatpass 
  • Specialpass
  • Resehandling för flyktingar (1951 Geneve konvention)
  • Resedokument/Travel Document (8 pages series MREDV-2010-1), utträde ur landet eller genomfärd för återresa till Peru/recognized for exit or transit to return to Peru

  • Laissez-Passer (series SA och SB), utträde ur landet eller genomfärd för återresa till Peru/recognized for exit or transit to return to Peru

  • Sjömanspass / Seaman's book (tjänstgöring)