Paraguay: resedokument till Finland

Paraguay: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Viseringsfrihet

  • Viseringsfrihet till Schengenområdet och Finland

Resedokument accepterade av Finland

  • Vanligt pass
  • Diplomatpass
  • Tjänstepass (Official duty passport)
  • Nödpass (Emergency passport)
  • Provisoriskt pass, utträde ur landet eller genomfärd för återresa till Paraguay (Provisional passport, recognized for transit or exit to return to Paraguay)
  • Resehandling för flyktingar (1951 Geneve konvention)
  • Sjömanspass / Seaman's book (tjänstgöring)