Palestinska områdena: resedokument till Finland

Palestinska områdena: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Viseringsskyldighet

  • Viseringsskyldighet till Schengenområdet och Finland

Resedokument accepterade av Finland

  • Vanligt pass /se nedan (*)
  • VIP-pass godtas som pass

(*) Enbart pass som medför rätt till återresa till Västbanken godtas som resedokument till Finland. Pass vars ID-nummer börjar på 4, 8 eller 9 ger rätt till återresa till Västbanken. ID-numret visar också att passets innehavare officiellt är invånare på Västbanken. Pass utfärdade efter juni 2007 i Gaza godtas inte som resedokument i Finland (utfärdade av Hamas).