Moldavien: resedokument till Finland

Moldavien: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Viseringsskyldighet

 • Viseringsskyldighet till Schengenområdet och Finland

  - Innehavare av vanligt (inte biometriskt) pass

Visumfrihet

 • Innehavare av diplomatpass och biometriska tjänstepass: visumfrihet till Schengenområdet och Finland 

  Innehavare av biometriskt, vanligt pass från 28.4.2014: visumfrihet till Schengenområdet och Finland

Resedokument accepterade av Finland

 • Vanligt pass 
 • Diplomatpass 
 • Tjänstepass / Official passport 
 • Pass för statslösa personer (Passport for persons without citizenship)
 • Resedokument, erkänd för utresa eller transitering för att återresa till Moldavien (Travel Document, Recognized for exit or transit to return to Moldova)

Avtalet om viseringslättnader