Nordmakedonien: resedokument till Finland

Nordmakedonien: resedokument till Finland 

(gäller tills vidare)

Visumfrihet

  • Innehavare av biometriska pass och/eller diplomatpass: Visumfrihet till Schengenområdet och Finland

Viseringsskyldighet:
Innehavare av gamla pass (inte biometriska pass): Viseringsskyldighet till Schengenområdet och Finland

Resedokument accepterade av Finland

  • Vanligt pass
  • Diplomatpass
  • Tjänstepass (Official duty passport)
  • Resehandling för statslösa personer (Stateless person/1954 New York konvention)
  • Resehandling för flyktingar (1951 Geneve konvention)

Avtalet om viseringslättnader

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om förenklat förfarande för utfärdande av viseringar (Europeiska unionens officiella tidning 19.12.2007 nr L 334/125)

Avtalen mellan Europeiska gemenskapen och Nordmakedonien trädde i kraft 1.1.2008.