Liechtenstein: resedokument till Finland

Liechtenstein: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Man behöver inte visum

  • Viseringsfrihet till Schengenområdet och Finland

Resedokument accepterade av Finland

  • Vanligt pass
  • Diplomatpass
  • Tjänstepass (Official duty passport)
  • Officiellt identitetskort utfärdat av Liechtenstein till dess medborgare
  • Resehandling för flyktingar (1951 Geneve konvention)
  • Resehandling för statslösa personer (Stateless person/1954 New York konvention)
  • Främlingspass (Alien's Passport)