Lettland: resedokument till Finland

Lettland: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Man behöver inte visum

 • EU-medlemsstat
 • Signatärstat i Schengenavtalet

Resedokument accepterade av Finland

 • Vanligt pass
 • Diplomatpass
 • Tjänstepass (Official passport)
 • Officiellt identitetskort för lettisk medborgare
 • Resehandling för flyktingar (1951 Geneve konvention)
 • Resehandling för statslösa personer (Stateless person/1954 New York konvention)
 • Främlingspass (Aliens travel document/ Alien's passport)
 • Främlingspass/Tillståndsbevis för återvändande, bara för resa till Lettland och för direkt genomfart (Aliens travel document/Return certificate)
 • Resedokument för person i behov av skydd (Travel Document  with subsidiary protection status)
 • Sjömanspass / Seaman's book (tjänstgöring)