Grekland: resedokument till Finland

Grekland: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Man behöver inte visum

 • EU-medlemsstat
 • Signatärstat i Schengenavtalet

Resedokument accepterade av Finland

 • Vanligt pass

 • Diplomatpass

 • Tjänstepass (Official duty passport)

 • Officiellt identitetskort utfärdat av Grekland till dess medborgare

 • Grekiska polisens identitetskort (tjänstekort) för personalen

 • Resehandling för flyktingar (1951 Geneve konvention)

 • Resehandling för statslösa personer (Stateless person/1954 New York konvention)

 • Främlingspass (Alien’s travel document)

 • Sjömanspass / Seaman's book (tjänstgöring)