Demokratiska republiken Kongo: resedokument till Finland

Demokratiska republiken Kongo: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Viseringsskyldighet

  • Viseringsskyldighet till Schengenområdet och Finland

Resedokument accepterade av Finland

Från och med den 14 januari 2018 accepteras endast biometriska pass.

  • Vanligt pass
  • Diplomatpass
  • Tjänstepass (Official duty passport)
  • Resehandling för flyktingar (1951 Geneve konvention)
  • Sjömanspass / Seaman's book (tjänstgöring)