Kirgizistan: resedokument till Finland

Kirgizistan: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Viseringsskyldighet

  • Viseringsskyldighet till Schengenområdet och Finland

Resedokument accepterade av Finland

  • Vanligt pass
  • Diplomatpass
  • Tjänstepass (Official duty passport)
  • Intyg för returresa till Kirgizistan; utträde ur landet eller genomfärd för återresa till Kirgizistan (Certificate for returning to the Kyrgyz Republic; recognized for exit or transit to return to Kyrgyzstan)
  • Sjömanspass / Seamans's book (tjänstgöring)