Österrike: resedokument till Finland

Österrike: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Man behöver inte visum

  • EU-medlemsstat
  • Signatärstat i Schengenavtalet

Resedokument accepterade av Finland

  • Vanligt pass
  • Diplomatpass
  • Tjänstepass (Official duty passport)
  • Officiellt identitetskort utfärdat av Österrike till dess medborgare
  • Resehandling för flyktingar (1951 Geneve konvention)
  • Främlingspass (Alien's Travel Document or Alien's Passport)