Italien: resedokument till Finland

Italien: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Man behöver inte visum

  • EU-medlemsstat
  • Signatärstat i Schengenavtalet

Resedokument accepterade av Finland

  • Vanligt pass
  • Diplomatpass
  • Tjänstepass( Official duty passport)
  • Officiellt identitetskort utfärdat av Italien till dess medborgare
  • Resehandling för flyktingar (1951 Geneve konvention)
  • Resehandling för statslösa personer (Stateless person/1954 New York konvention)
  • Främlingspass (Alien’s travel document)
  • Sjömanspass / Seaman's book (tjänstgöring)