Storbritannien: resedokument till Finland

Storbritannien: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Man behöver inte visum

  • EU-medlemsstat

Resedokument accepterade av Finland

  • Vanligt pass (inkl. pass utfärdat av Gibraltar, Isle of Man, Bailiwick of Guernsey och Bailiwick of Jersey)
  • Diplomatpass
  • Tjänstepass (Official duty passport)
  • Ett provisoriskt pass (Emergency Passport)
  • Resehandling för flyktingar (1951 Geneve konvention)
  • Resehandling för statslösa personer (Stateless person/1954 New York konvention)
  • Resedokument (Certificate of Travel)
  • Sjömanspass / Seaman's book (tjänstgöring)