Filippinerna: resedokument till Finland

Filippinerna: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Viseringsskyldighet

  • Viseringsskyldighet till Schengenområdet och Finland

Visumfrihet:

  • Innehavare av diplomatpass och tjänstepass: viseringsskyldighet till Schengenområdet och Finland 

Resedokument accepterade av Finland

  • Vanligt pass
  • Diplomatpass 
  • Tjänstepass / Official duty passport 
  • Resehandling för flyktingar (1951 Geneve konvention)
  • Sjömanspass / Seamans's book (tjänstgöring)