Spanien: resedokument till Finland

Spanien: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Man behöver inte visum

 • EU-medlemsstat
 • Signatärstat i Schengenavtalet

Resedokument accepterade av Finland

 • Vanligt pass
 • Diplomatpass
 • Tjänstepass (Official duty passport)
 • Nödpass (Emergency passport)
 • Officiellt identitetskort utfärdat av Spanien till dess medborgare
 • Resehandling för flyktingar (1951 Geneve konvention)
 • Resehandling för statslösa personer (Stateless person/1954 New York konvention)
 • Resedokument för person i behov av skydd (Travel Document Subsidiary Protection)
 • Sjömanspass / Seaman's book  (tjänstgöring)