Brasilien: resedokument till Finland

Brasilien: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Viseringsfrihet

  • Viseringsfrihet till Schengenområdet och Finland

Resedokument accepterade av Finland

  • Vanligt pass
  • Diplomatpass
  • Tjänstepass (Official duty passport)
  • Nödpass (Emergency passport)
  • Främlingspass (Alien's travel document)
  • Returtillstånd till Brasilien (Authorization for return to Brazil; recognized for exit or transit to return to Brazil)
  • Sjömanspass / Seaman's book (tjänstgöring)