Bosnien och Hercegovina: resedokument till Finland

Bosnien och Hercegovina: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Visumfrihet

Innehavare av biometriska pass och diplomatpass: visumfrihet till Schengenområdet och Finland

Viseringsskyldighet

Innehavare av gamla pass (inte biometriska pass): Viseringsskyldighet till Schengenområdet och Finland

Resedokument accepterade av Finland

  • Vanligt pass 
  • Diplomatpass 
  • Tjänstepass (Official duty passport)
  • Resehandling för statslösa personer (Stateless person/1954 New York konvention)
  • Resehandling för flyktingar (1951 Geneve konvention)
  • "Putni List" (resehandling /Travelling certificate) – endast för retur till Bosnien och Hercegovina (Repatriation certificate for BIH citizens) 
  • Sjömanspass / Seaman's book (tjänstgöring)

Avtalet om viseringslättnader

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina om förenklat utfärdande av viseringar(Europeiska unionens officiella tidning 19.12.2007 nr L 334/96)

Avtalen mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina trädde i kraft 1.1.2008.